Autorius: Caritas

Caritas aptarė pagalbos namuose vienišiems žmonėms patirtį ir ateities galimybes

Š. m. balandžio 27 d. Kauno Gerojo Ganytoje parapijos centre vyko Kauno arkivyskupijos Caritas renginys, skirtas telkti parapijų bendruomenes savanoriškos pagalbos tarnystei vienišiems, senyvo amžiaus, neįgaliems žmonėms lankant juos namuose. Šis renginys – tai dalis projekto „Integrali pagalba senyvo amžiaus asmenims su negalia Kauno mieste“, kuris įgyvendinamas bendradarbiaujant Kauno m. savivaldybės socialinių paslaugų centrui, Kauno […]

Metinė Caritas konferencija

2019 m. vasario 27 d. Kauno arkivyskupijos Caritas bendradarbiai ir savanoriai rinkosi į metinę Caritas konferenciją. Susitikimas pradėtas Šv. Mišiomis Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, kur Eucharistijos šventimui vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo vyskupas augziliaras Algirdas Jurevičius, Kauno I ir Raseinių dekanatų dekanai, atskirų parapijų klebonai, patarnavo seminarijos klierikai.  Arkivyskupas Lionginas dėkojo susirinkusiems karitiečiams […]

Caritas rekolekcijos Palemono parapijos namuose

2019 sausio 28-29 dienomis Kauno arkivyskupijos Caritas bendradarbiai Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos namuose rinkosi į rekolekcijas, kurių leitmotyvą ”Taisykite Viešpačiui kelią“ pasufleravo Kauno arkivyskupijoje pradėta sielovados iniciatyva „Keliaukime kartu su popiežiumi Pranciškumi“. Pirmoje dalyje Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė – Kneižienė rekolekcijų dalyviams pristatė minėtos sielovados programos medžiagą sausio mėnesiui, padėjo […]

Kauno I dekanato Caritas adventinė popietė

Baigiantis 2018 metams, gruodžio 18 d. Kauno I dekanato Caritas adventinę popietę pradėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo  Kauno I dekanato dekanas monsinjoras kun. Vytautas Grigaravičius. Dekanas ne tik dėkojo už pasiaukojimą besidarbuojant savo parapijose, bet nuolatinai priminė  kaip yra svarbu darant gerus darbus atlikti su meile, rodyti Dievo gailestingumą kiekvienam sutiktajam, kad mes būtume atpažinti, […]