Susitikimas Kauno arkivyskupijos kurijoje su Kauno rajono savivaldybės vadovais

Sekmadienį pasaulis jau septintą kartą minės popiežiaus Pranciškaus inicijuotą Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Šios dienos išvakarėse Kauno arkivyskupijoje surengtas Carito, Bažnyčios atstovų bei Kauno rajono savivaldybės vadovų pasitarimas. Susitikimo metu aptartos pakaunės gyventojų vargą mažinančios socialinės politikos priemonės, įstaigų bendradarbiavimo patirtis ir perspektyvos.

Popiežius Pranciškus ragina ir sako: „nenusuk savo veido nė nuo vieno vargšo“, tad Pasaulinė vargstančiųjų diena yra tarsi priminimas visiems, kad rūpintis kenčiančiais žmonėmis reikia nuolat, kiekvieną dieną. „Vargstančių žmonių visada buvo ir bus, todėl mūsų dėmesys, atjauta, pagalba jiems yra būtini“, – sakė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas.

Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas pristatė įstaigos veiklą, teikiamą pagalbą žmonėms. Caritas Lietuvoje yra sukūręs platų vaikų dienos centrų ir pagalbos šeimai tinklą, atliepia sergančių, vienišų, vyresnio amžiaus žmonių poreikius, stokojančius aprūpina maistu, vaistais, drabužiais, padeda patiriantiems benamystę, smurtą, priklausomybes, nuteistiesiems, darbo neturintiems asmenims.

A. Kučikas kartu su Domeikavos klebonu Gintaru Puru pristatė pilotinį projektą, kuris startuos kitais metais Kauno rajone, Domeikavos seniūnijoje. Šio projekto tikslas – aktyvus labdaros ir paramos organizavimas šioje seniūnijoje bei tarpininkavimas tarp vargstančiųjų ir paramos gavėjų bei ją suteikiančių.

Kauno rajono savivaldybės vicemerė Raminta Popovienė patvirtino, kad savivaldybė iš arti mato problemas, su kuriomis susiduria skurstantys, todėl gyventojams skiriama vis daugiau paramos būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms, kitoms būtiniausioms reikmėms. Žinoma, labai svarbu ne tik suteikti materialinę pagalbą, bet ir aplankyti varguolius, suteikti jiems žmogiškos šilumos, parodyti, kad jie nėra vieni.

„Socialinė sritis yra ir bus tarp Kauno rajono savivaldybės prioritetų. Esame labai dėkingi socialiniams partneriams: Bažnyčiai bei religinėms bendruomenėms, „Caritas“, samariečiams, maltiečiams, Maisto bankui, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios kiekvienais metais rodo vis didesnį ryžtą kovoti su skurdu. Kartu padarėme daug, tačiau surėmę pečius, ateityje galime nuveikti dar daugiau“, – tvirtino vicemerė.

Kauno rajono bendruomenės informacija

Susitikimas įgyvendintas iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Kauno arkivyskupijos Caritas organizacijos institucinis stiprinimas“.