Vilties vietos Domeikavos parapijoje: svarbu, kad kiekvienas būtų priimtas

Domeikavos Lietuvos kankinių parapijos Caritas – atsinaujinimo procese. Įgyvendinant projektą „Kauno arkivyskupijos Caritas institucinis stiprinimas“ parapijos pastoracinės tarybos nariai ir aktyvūs parapijiečiai rinkosi į susitikimus vietos Carito socialinės veiklos strategijai parengti. Apie Domeikavos parapijos bendruomenės telkimo procesą, Carito stiprinimą, savanorius bei svajones Caritui kalbamės su veiklų koordinatoriumi Tautvydu Šukiu.

– Tautvydai, praėjus 5 mėnesiams Domeikavos parapijoje telkiant bendruomenę įvyko ne vienas susitikimas su aktyviais parapijiečiais ieškant vilties vietų – pagalbos teikimo galimybių. Kokius vargstančių žmonių poreikius jau pavyko atpažinti?

– Mūsų parapijoje kaip ir kiekvienoje vietovėje susiduriame su vargstančiaisiais. Žinoma, daug lengviau pamatyti išorinį greta gyvenančių žmonių skurdą, kuomet stokojama maisto, drabužių, vaistų ar patogesnės buities, todėl dažniausiai ir sulaukiame prašymų pagal galimybes padėti šiose srityse. Kita vertus, tenka konstatuoti, kad gyvenant skaitlingoje bendruomenėje kai kurių gyventojų poreikiai gali likti nežinomi, nepastebėti, ypač, kai tai būna susiję su dvasiniais išgyvenimais, patiriama vienatve ir t. t. Taip pat visada išlieka rizika, kad dėl turimų išteklių ribotumo kai kurie žmonių poreikiai gali būti objektyviai neatliepti.

Unsplash nuotr.

– Kaip vyksta telkimo procesas bendruomenėje? Kas padeda spręsti kylančius iššūkius?

– Džiugu, kad siekiant lengviau išspręsti aptartus iššūkius Domeikavos parapijoje įgyvendinamas projektas „Kauno arkivyskupijos Caritas institucinis stiprinimas“. Tikimės, kad jis padės ateityje gerinti komunikaciją tarp stokojančiųjų ir galinčių pagelbėti. Be to, sėkmingai įgyvendintas ir toliau tęsiamas projektas turėtų įgalinti efektyvesnį savanorių ir jų siūlomo indėlio telkimą bendram vietos gyventojų gerovės labui. Taipogi tai leistų išplėsti būsimų savanoriškų veiklų spektrą bei apimtis.

Tautvydas Šukys (asm. archyvo nuotr.)

– Kokias karitatyvines veiklas galėtumėte pasiūlyti būsimiems parapijos savanoriams? 

– Šiandien nuolat parapijos Carito veikloje aktyviai dalyvauja tik pavieniai savanoriai, kurie prisideda prie jau tradicinėmis tapusių veiklų, tokių kaip žvakučių akcija „Gerumas mus vienija“, paramos rinkimas Ukrainos žmonėms, parapijos vienišų senolių lankymas su dovanomis artėjančių didžiųjų metų švenčių proga, reagavimas į individualius pagalbos prašymus ir pan. Tai pagrindinės mūsų veiklos, į kurias kviečiame įsijungti ir visus naujus net vienam kartui prie Carito veiklos prisijungusius savanorius. Be to, kartais mūsų savanoriai atranda galimybių prisidėti ir prie kai kurių kitų Kauno arkivyskupijos Carito organizuojamų inciatyvų Kauno mieste.

Nuo kitų metų planuojame kviesti savanorius į naujai išgrynintas veiklas: išklausymo tarnystę, nukreipimą ir labdaros organizavimą, apimantį pagalbą įvairioms asmenų grupėms. 

– Pasidalinkite savo svajone Caritui

– Norisi, kad ši organizacija efektyviai prisidėtų prie laimingesnės visuomenės kūrimo(si) tiek globaliu, tiek ir lokaliu lygmeniu, o dalyvavimas Carito veikloje taptų kiekvieno konkrečios parapijos nario garbės reikalu. Ir nesvarbu, kiek ir kaip žmogus gali prisidėti. Svarbu, kad kiekvienas žinotų, kad bus priimtas toks, koks jis yra, neatsižvelgiant į tai, ar jis prašo pagalbos ar ją teikia. Juk „gerumas mus vienija“ ir leidžia atrasti tikrąją mūsų gyvenimo prasmę ir pilnatvę trumpoje kelionėje į Amžinybę.