Apie

Nuo 1989 m. veikiantis Kauno arkivyskupijos Caritas vienija parapijų Caritas grupes, skatina bendradarbiavimą tarp įvairių arkivyskupijos teritorijoje veikiančių katalikiškų organizacijų, vienuolijų ir kitų institucijų.

Caritas misija – padėti vargstantiems, skatinant Kauno arkivyskupijoje sielovadinę karitatyvinę tarnystę ir reikšmingai prisidedant prie socialiai jautrios visuomenės kūrimosi.

Caritas grupės veikia daugumoje Kauno arkivyskupijos parapijų, jų veikla koordinuojama pasitelkiant dekanatų centrus: Kauno I (Kauno miesto parapijos), Kauno II (Kauno raj. parapijos), Kėdainių, Ukmergės, Raseinių, Jurbarko ir Jonavos dekanatai. Dekanatų ir parapijų Caritas organizacijos teikia materialinę ir sielovadinę pagalbą nepasiturintiems, krizinėje situacijoje esantiems asmenims, didelį dėmesį skiria vaikų, jaunimo, vienišų senelių, kalinių globai, vaikų vasaros stovykloms.

Kauno arkivyskupijos Caritas koordinuojamose veiklose dalyvauja gausus bendradarbių būrys – apie 400 karitiečių ir apie 1000 savanorių.

 

Apie mus skaičiais:

91 047 – tiek porcijų karšto maisto buvo išdalinta labdaros valgyklose;
214 – tiek vaikų lanko vaikų dienos centrus, kur jie yra pamaitinami, mokomi gyvenimo įgūdžių, ruošia pamokas, dalyvauja įvairiuose užsiėmimuose;
50 – tiek senelių Carito globos namuose surado jaukius namus.

Kauno arkivyskupijoje veikia: labdaros valgyklos, senelių globos namai, vaikų dienos centrai, savaitgalio vaikų maitinimo punktai.