Rėmėjai

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS CARITAS RĖMĖJAI

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie Caritas tarnystės vargstančiųjų labui palaikymo:

 • privatiems aukotojams,
 • Įmonėms (S. Videikos įmonė „Santera“, UAB „Peoplehub“ ir kt.)
 • Kauno miesto savivaldybei,
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM),
 • Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie SADM,
 • Lietuvos katalikų religinei šalpai ir kitiems katalikiškiems fondams,
 • Lietuvos Caritas,
 • Vilniaus arkivyskupijos Caritas,
 • Kauno arkivyskupijos kurijai,
 • Katalikiškam žurnalui „Artuma“,
 • Kazickų šeimos fondui,
 • Prancūzijos Caritas „Secours Catholique“.