Parapijos bendruomenės aktyvinimas

Veiklos:

  • Parapijų bendruomenių poreikių atpažinimas, mokymų savanoriams organizavimas.
  • Parapijų bendruomenių parengimas ir įtraukimas į jautrinimo akcijas.
  • Parapijų bendruomenių aktyvinimas per įsitraukimą į programas.
  • Karitatyvinės veiklos palydėjimas.

 

Bendruomeninių veiklų koordinatorės kontaktai:
Milita Žičkutė-Lindžienė
Mob.tel. +370-646-47157

   © Kauno arkivyskupijos Caritas