Gerumo žvakelių akcijos pradžia ir Vargstančiųjų dienos atgarsiai

Lapkričio 19 d. Popiežiaus kvietimu pasaulyje buvo minima 7-oji Vargstančiųjų diena, kurios šių metų pagrindinė mintis kviečia „Nenusukti savo veido nė nuo vieno vargšo“ (plg. Tob 4, 7). Katedrose ir parapijų bažnyčiose tikintieji meldėsi už stokojančius ir įvairų vargą patiriančius žmones, buvo šventinamos žvakelės – startavo „Gerumas mus vienija“ akcija.

Atsiliepiant į Popiežiaus kvietimą Kauno arkivyskupijos parapijų bendruomenėse buvo organizuotos įvairios iniciatyvos, vyko šilti ir jautrūs susitikimai.

  • Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos Caritas savanorės aplankė vietovės vargstančiuosius, vienišus, ligonius. Vizitų metu jos dalino „Maisto banko“ akcijos metu surinktus maisto paketus, katalikišką spaudą.

Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos Caritas savanorės

  • Šv. Antano Paduviečio parapijos Caritas kvietė galinčius paremti sodo ir daržo gėrybėmis, kurios bus išdalintos tiems, kurie negali jų užsiauginti. Caritas savanoriai platina žvakeles, už kurias surinktos aukos bus skirtos sunkiau besiverčiantiems asmenims ir šeimoms paremti.
  • Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijoje po sekmadienio šv. Mišių vyko Caritas renginys – bendruomeninė popietė „Dalinkimės gerumu“. Parapijos salėje rinkosi nepriteklių patiriantys senjorai, neįgalieji bei gyvenimo paribiuose dėl įvairių priežasčių atsidūrę žmonės. Klebonas mons. Augustinas Paulauskas pakvietė visus valandėlei užmiršti nenumaldomą norą kažkur skubėti, bent trumpam pamiršti nebaigtus darbus, kasdienybės rūpesčius ir pabūti kartu. Klebonas kalbėjo apie žmonių vienybę ir svajones, kurios pildosi tada, kai visi kartu dalinamės gerumu ir meile, kai sugebame būti gailestingi, pasiaukojantys ir vieningi. Bendrystės popietėje dalyvavo Kauno m. savivaldybės nariai, vietos bendruomenių pirmininkės, klubo „Būkime sveiki” prezidentė, parapijos ateitininkų vadovė, Kauno m. maltiečiai bei Kartų namų atstovai su savo globotiniais. Renginyje dainas gimtąja kalba atliko ukrainietis Igoris, pasirodė kanklininkių ansamblis bei vokalinis instrumentinis ansamblis „Šilas”, nuotaikinga melodija užbaigęs koncertinę programą. Po koncerto Caritas savanorės visus susirinkusiuosius vaišino karštu kugeliu, arbata, kava ir saldumynais. Kad dar ir namuose pajustų gerumo šilumą buvo kiekvienam įduota nedidelė dovanėlė su parapijos Caritas ženklu.
    Visi norintys kviečiami įsigyti Caritas žvakelę parapijoje. Surinktos aukos bus skirtos vargstančiųjų valgyklai paremti (esančiai Partizanų g. 5), taip pat bus perkami medikamentai sunkiai sergantiems, maisto produktai nepasiturintiems, buities ir namų apyvokos daiktai tiems, kurie neįstengia jų nusipirkti ir kt.

Šv. Dvasios (Šilainių) parapijos Vargstančiųjų diena

  • Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje Vargstančiųjų dienai buvo paruoštos dovanėlės su maisto produktais, o atėjusių taip pat laukė stalas su karšta arbata, sumuštiniais, bandelėmis, saldumynais. Atėjusių nebuvo daug, tačiau visi išėjo patenkinti, pašnekinti ir su dovanėlėmis.
  • Vargstančiųjų dieną Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už parapijos žmones, patiriančius atskirtį, vienišus, sergančius ir jais besirūpinančias organizacijas. Vietos Caritas pakvietė parapijiečius pamatyti ir aplankyti šalia esančius vienišus, sunkiau besiverčiančius žmones ir jiems nunešti karitiečių ir jaunimo išvirtos sriubos, sausainių. Ačiū parapijos jaunimui: Agnei, Rugilei L., Rugilei G. Aistei ir savanorei Reginai, virusioms sriubą. Dėkojame savanoriams, nešusiems sriubą į namus, ypač jaunimui: Nojui, Povilui ir Aistei. Išvirėme ir išdalinome apie 35 litrus sriubos. Caritas labai dėkoja UAB „Dainiai” vadovui K. Jurevičiui už paramą mėsos produktais, daržovėmis parėmusiai Irenai. Esame dėkingi klebonui Dariui Augliui už palaikymą ir paramą, karitietei Onutei, iškepusiai kugelį, visiems atėjusiems tokią dieną pabūti bendrystėje.

Jurbarko dekanato Caritas Vargstančiųjų diena

Vargstančiųjų dienai praėjus Caritas kviečia tęsti gerumo darbus. 26 kartą visoje Lietuvoje rengiama žvakelių iniciatyva „Gerumas mus vienija“ prasidėjusi lapkričio 19-ąją truks iki Kalėdų. Kiekvienas yra kviečiamas įsigyti gerumo žvakelę už auką ir parsinešti ją namo, uždegti prie šventinio stalo, solidarizuotis su vargstančiais. Surinktos aukos pasitarnaus sunkumus patiriančioms šeimoms, ligoniams, vienišiems, senyvo amžiaus, nelaimių ištiktiems žmonėms. Aukoti ir už tai dovanų gauti rūpesčio vieni kitais simbolį –„Gerumas mus vienija“ žvakelę – jau galima bažnyčiose, parapijose, Caritas centruose. Per Adventą Caritas žvakelių bus galima įsigyti ir PPC „Akropolis“ bei „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvėse (datų ir adresų sąrašas bus skelbiamas jau greitai). Prekybos centruose žvakeles platins parapijų ir Caritas programų – Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro, Vaiko gerovės instituto, Benamystę patiriančiųjų dienos centro ir Senamiesčio vaikų dienos centro komandos.

Popiežiaus Žinia 7-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga

Į kelionę po Lietuvą Caritas išlydi 80 tūkst. gerumo žvakelių