Nuteistųjų integracijos programa

Mūsų tikslas – teikti kompleksinę socialinę ir sielovadinę pagalbą asmenims, kurie padarė nusikalstamas veikas, siekiant, kad jie pripažinę padarytas klaidas galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę ir gyventi pilanavertišką gyvenimą.

Mūsų vizija – sukurti palankią terpę, kurioje dviguba bausmė nebūtų taikoma, t.y. žmogus atlikęs bausmę galėtų jaustis priimtas ir sulaukti reikiamos pagalbos, kad nenustotų  tikėti savo žmoniškuoju orumu ir vertumu.

Veiklos:

  • Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos palydint nuteistąjį išėjimo į laisvę procese
  • Organizuojamas nuteistųjų užimtumas įkalinimo įstaigose ir dvasinis palydėjimas

Teikiama pagalba asmenims: bausmę atliekantiems nuteistiesiems įkalinimo įstaigose (pataisos namuose); bausmę atlikusiems nuteistiesiems; lygtinai paleistiems iš pataisos namų; nuteistiesiems, kuriems bausmės vykdymas atidėtas;  nuteistųjų šeimos nariams.

Programoje veikiančių asmenų kontaktai:

Programos vadovė Renata Dubauskė
Mob. Tel. +370 638 68 206
caritas.renata@gmail.com

Socialinė darbuotoja Aušra Račkauskienė
Mob. tel. +370 638 67 472
caritas.ausra@gmail.com

Socialinė darbuotoja Reda Rokienė
Mob. tel. +370 638 68 206
nuteistuju.programa@gmail.com

Programą dalinai finansuoja:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Kazickų fondas,
Immaculata fondas.