Nuteistųjų integracijos programa

Mūsų tikslas – teikti kompleksinę socialinę pagalbą laisvės atėmimo bausmę atliekantiems (atlikusiems) asmenims siekiant jų pilnavertiško grįžimo į gyvenimą visuomenėje.

Mūsų vizija – puoselėti padedančią, o ne baudžiančios visuomenę, kurios teikiama pagalba laisvės atėmimo bausmę atliekantiems (atlikusiems) asmenis mažintų pakartotinį nusikalstamumą ir kurtų saugesnę aplinką.

Veiklos:

  • Teikiama kompleksinė socialinė pagalba laisvės atėmimo bausmę atliekantiems (atlikusiems) asmenims;
  • Organizuojama psichologinė, teisinė, priklausomybių konsultanto ir socialinių ryšių atkūrimo (stiprinimo) pagalba;
  • Vedami socialinių įgūdžių ir emocinio raštingumo ugdymo (stiprinimo) grupiniai užsiėmimai;
  • Teikiama psichosocialinė pagalba nuteistųjų artimiesiems;
  • Visuomenės švietimas ir  sąmoningumo didinimas siekiant formuoti teigiamą požiūrį į laisvės atėmimo bausmę atliekančius (atlikusius) asmenims ir jų artimuosius.

Teikiama pagalba asmenims: laisvės atėmimo bausmę atliekantiems asmenims įkalinimo įstaigose; laisvės atėmimo bausmę atlikusiems asmenims; probacijos priežiūroje esantiems asmenims; įkalinimo paliestoms šeimoms ir artimiesiems.

Daugiau apie mūsų veiklą:
https://bausmesseselyje.lt/
Facebook‘e Nuteistųjų integracijos programa

Programoje veikiančių asmenų kontaktai:

Programos vadovė Renata Dubauskė
Mob. Tel. +370 638 68 206
caritas.renata@gmail.com

Socialinė darbuotoja Aušra Račkauskienė
Mob. tel. +370 638 67 472
caritas.ausra@gmail.com

Socialinė darbuotoja Akvilė Račickaitė
Mob. tel. +370 638 68 206
caritas.akvile@gmail.com

Programą dalinai finansuoja:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija projektą “Asmenų, atlikusių laisvės atėmimo bausmę, socialinė integracija“ (2024 – 2026 m.);
Kėdainių r. savivaldybė programą „Iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinė integracija“ (2024 – 2026 m.);
Kauno r. savivaldybė projektą „Nuteistųjų socialinė integracija“ (2024 m.).

Papildomi finansavimo šaltiniai:
Kazickų fondas;
Immaculata fondas.