Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centras

Misija

„Pažinti, matyti, suprasti epilepsiją“

Tikslas
Plėtoti psichosocialines paslaugas epilepsijos srityje

Paslaugos asmenims, sergantiems epilepsija ir jų šeimos nariams

Konsultacijos
* Dėl epilepsijos keliamų apribojimų ir galimybių namų, darbo, ugdymo, laisvalaikio ir kt. srityse
* Porų ir šeimų konsultavimas susietai su epilepsijos susirgimu
* Profesinis konsultavimas susietai su epilepsijos priepuoliais
* Konsultavimas, sprendžiant psichologines, emocines, motyvacijos problemas
* Konsultavimas darbo vietoje
* Konsultavimas mokymo įstaigoje
Dienos užimtumas grupėse
* Savitarpio pagalbos
* Meninių įgūdžių ugdymo
* Socialinių įgūdžių ugdymo (bendravimo, bendradarbiavimo, savarankiškam gyvenimui būtinų įgūdžių formavimo)
* Atminties ir dėmesio sukaupimo gerinimo
* Pažintinių funkcijų stimuliacijos
* Epilepsijos priepuolių valdymo (stebėjimai, pokalbiai, dienoraščiai, priepuolių įveikimo strategijų kūrimas)
Mokymai „MOSES“ – modulinė epilepsijos mokymo programa
Tikslai
* Padėti žmonėms, sergantiems epilepsija ir jų artimiesiems geriau suprasti ligą, jos diagnostiką bei gydymą.
* Padėti išmokti gyventi sergant epilepsija ir aktyviai ją įveikti.
* Stiprinti savitarpio pagalbą
* Ugdyti nuostatas psichosocialiniais klausimais bei profesijos aspektais
* Padėti tapti savo ligos ambasadoriais ir gyventi turint kuo mažiau apribojimų.

Paslaugos specialistams: pedagogams, socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams, slaugytojams ir kt.
* Individualios konsultacijos
* Individualios ir grupės supervizijos
* Atvejų aptarimai
* Mokymai, seminarai

Marijos radijo laidos
http://www.marijosradijas.lt/radijo-laidos/pokalbiai/72578-2016-02-08-08-00-aktualijos.html

Konferencija – Diskusija „Ar gyvenime egzistuoja neįgaliųjų socialinė integracija” LR Seime

Centro vadovės kontaktai
Dr. Polina Šedienė
Papilio g. 5, 44275 Kaunas
mob. tel. 864637802
caritas.epilepsija@gmail.com
epikonsult@kaunascaritas.lt