Benamystę išgyvenančiųjų ir nuteistųjų integracijos programos


Benamystę išgyvenančiųjų dienos centras

Kauno arkivyskupijos Caritas dienos centras „ATEIK“ skirtas benamystę ar sunkias gyvenimo sąlygas patiriantiems asmenims.

Dirbame kiekvieną darbo dieną nuo 13 val. iki 17 val.
Šeštadieniais susirenkame į bendruomenės pietus nuo 11 val. iki 12 val. (reikia ateiti iki 12 val.). Papietavę būname kartu iki 14 val.

Antradieniais nuo 14 val. daliname „Maisto banko“ produktus.

Nemokamo dušo ir skalbyklos paslauga antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 val. iki 12 val. adresu Žeimenos g. 6 pal. J. Matulaičio parapijos vienuolyno rūsyje.

Iš anksto sutartu laiku teikiamos individualios konsultacijos projekto „PRIIMK: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką“ dalyviams.

Veiklos:

  • Dienos centro veikla
  • Socialinio darbuotojo konsultavimas ir palydėjimas

Lankytojai gali leisti laiką šiltose patalpose, atsigerti kavos, arbatos, žiūrėti televizorių, skaityti spaudą, spręsti kryžiažodžius, žaisti stalo žaidimus ir pan., kur su jais bendrauja savanoriai ir darbuotojai. Dienos centro veikla organizuojama pagal kalendorines ir religines šventes: vedamos diskusijos – pokalbiai, žiūrimi ir aptariami filmai daromi rankdarbiai, gaminamas rankų darbo muilas ir pan.

Programoje veikiančių asmenų kontaktai:

Dienos centro vadovė Ernesta Prapuolenė
Partizanų g. 5 (įėjimas iš namo galo), 50207 Kaunas
caritas.dienoscentras@gmail.com
Mob. tel. +370 676 57724

Kilus klausimams kreiptis mūsų dienos centro numeriu +370 676 57 724 darbo dienomis nuo 13 iki 17 val. 


Nuteistųjų integracija

Mūsų tikslas – teikti kompleksinę socialinę ir sielovadinę pagalbą asmenims, kurie padarė nusikalstamas veikas, siekiant, kad jie pripažinę padarytas klaidas galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę ir gyventi pilanavertišką gyvenimą.

Mūsų vizija – sukurti palankią terpę, kurioje dviguba bausmė nebūtų taikoma, t.y. žmogus atlikęs bausmę galėtų jaustis priimtas ir sulaukti reikiamos pagalbos, kad nenustotų  tikėti savo žmoniškuoju orumu ir vertumu.

Veiklos:

  • Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos palydint nuteistąjį išėjimo į laisvę procese
  • Organizuojamas nuteistųjų užimtumas įkalinimo įstaigose ir dvasinis palydėjimas

Teikiama pagalba asmenims: bausmę atliekantiems nuteistiesiems įkalinimo įstaigose (pataisos namuose); bausmę atlikusiems nuteistiesiems; lygtinai paleistiems iš pataisos namų; nuteistiesiems, kuriems bausmės vykdymas atidėtas;  nuteistųjų šeimos nariams.

Programoje veikiančių asmenų kontaktai:

Koordinatorė Renata Dubauskė
Mob. Tel. +370 638 68 206
caritas.renata@gmail.com

Socialinė darbuotoja Dalia Pileckienė
Mob. tel. +370 638 67 472
caritas.dalia@gmail.com

Socialinė darbuotoja Reda Rokienė
Mob. tel. +370 603 11671
nuteistuju.programa@gmail.com

Programas dalinai finansuoja:

Kazickų šeimos fondas (dalinai remia dienos centro veiklą nuo 2015 m.)


Kauno miesto savivaldybė per Iniciatyvas Kaunui pagal:

Kauno arkivyskupijos Caritas projektą

Didelės socialinės rizikos asmenų ir epilepsija sergančių asmenų socialinė įtrauktis įgalinant veikti 2018 m.


Gatvėje laiką leidžiančių asmenų įgalinimas 2019 m.