Ukmergės rajono savivaldybės ir Carito bendradarbiavimo galimybės padedant socialiai pažeidžiamiems žmonėms

Lapkričio 15 d. Ukmergės rajono savivaldybėje įvyko susitikimas su Kauno arkivyskupijos Caritas ir Ukmergės dekanato atstovais dėl bendradarbiavimo galimybių socialinių paslaugų srityse. Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas paminėjo, kad šio susitikimo tikslas – atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus žinią 7 – osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga, pasidalinti Caritas patirtimi ir padėkoti vietos savivaldos atstovams už darbus ir pagalbą stokojantiems asmenims. Ukmergės dekanas kun. Raimundas Kazaitis pasidžiaugė Carito augimu bei didėjančiu įgyvendinamų projektų skaičiumi. 

Kauno arkivyskupijos Caritas pavaduotoja Milita Žičkutė-Lindžienė pristatė vykdomas programas teikiant paslaugas ir pagalbą benamystę patiriantiems asmenims, epilepsija sergantiesiems, socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams, įvaikintiems bei globojamiems vaikams ir jų šeimoms, iš bausmės atlikimo vietų grįžtantiems asmenims ir jų artimiesiems, naują smurtinio elgesio keitimo programą bei humanitarinės pagalbos programą.

Ukmergės dekanato Caritas koordinatorė Kristina Daveikienė pristatė parapijose įgyvendinamą veiklą, džiaugėsi augančiu jaunų savanorių skaičiumi. Ji pasidalino ateinančių metų dekanato išsikeltais siekiais atliepiant vienišumą stiprinti išklausymo tarnystę ir prisidėti prie vienišų asmenų užimtumo. Ukmergės savivaldybės administracijos direktorė Inga Pračkailė besidžiaugdama šiuo susitikimu įvardijo, jog siekiant teikti kokybiškas socialines paslaugas svarbus bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis.

Susitikime taip pat buvo diskutuojama apie bendradarbiavimo galimybes socialinių paslaugų srityse. Ukmergės savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė išskyrė, kad kaimo vietovėse yra didelis vienišų asmenų skaičius, tad būtų prasminga savanorių pagalba – vienišų asmenų aplankymas. Taip pat reikalingos užimtumo paslaugos savarankiško gyvenimo namuose ir bendradarbiavimas teikiant integracinę pagalbą iš laisvės atėmimo vietų grįžtantiems nuteistiesiems Ukmergės rajone.

Susirinkusieji dalinosi, kad tradicija susitikti ir pasidalinti stiprina abiejų institucijų bendrystę padedant socialiai pažeidžiamiems asmenims.

Susitikimas įgyvendintas iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Kauno arkivyskupijos Caritas organizacijos institucinis stiprinimas“