Autorius: Caritas

Jau 4 metus kviečiame Šiluvos atlaidų piligrimus susitikimui ir bendrystei

Minint Caritas 30 metų atkūrimo sukaktį vėl KVIEČIAME ateiti ir pasimatyti CARITAS  SUSITIKIMŲ KIEMELYJE! Jau 4 metus kviečiame Šiluvos atlaidų piligrimus susitikimui ir bendrystei, kuria siekiame dalintis, tai kuo gyvename ir ką pastebime savo kasdienybėje. Kiekvieną dieną piligrimų lauks iš įvairių Kauno arkivyskupijos dekanatų Caritas komandos, kurios vaišins kava ir arbata. Taip pat kiekvieną dieną […]

Caritas darbuotojai ir savanoriai mokėsi telkti lėšas ir paramą karitatyvinei veiklai

2019 m. rugpjūčio 30 d. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje vyko mokymai „Lėšų telkimas nevyriausybinėje organizacijoje“. Mokymuose dalyvavo daugiau nei 20 asmenų iš Kauno arkivyskupijos I ir II, Jurbarko, Kėdainių, Raseinių dekanatų, tai pat parapijų ir vienuolijų kuruojamų vaikų dienos centrų, jaunimo grupių atstovai, kurie šalia kitų veiklos sričių rūpinasi ir lėšų telkimu. Mokymus vedė patyręs […]

Kauno pal. Jurgio Matulaičio parapijos jaunimo mokymai – rekolekcijos pasitinkant rudenį

2019 m. rugpjūčio 19 – 21 dienomis vyko Kauno pal. Jurgio Matulaičio parapijos jaunimo mokymai – rekolekcijos, kurių metu jaunimas patirdamas bendrystę gilino žinias apie savanorystės galimybes parapijoje, taip pat kartu jaunimas bandė suprasti Benedikto XVI (2006) enciklijoje „Deus Caritas est“ kalbą, kad giliausia Bažnyčios prigimtis reiškiasi trejopa užduotimi: Dievo žodžio skelbimu (kerygma-martyria), sakramentų šventimu (leiturgia), […]

Parapijų Caritas ir jaunimo atstovai kartu mokėsi organizuoti savanorišką veiklą

Š. m. birželio 12 d. Kauno arkivyskupijos salėje vyko mokymai savanoriškos veiklos koordinavimo tema, kuriuos organizavo Kauno arkivyskupijos Caritas bendradarbiaudamas su Kauno arkivyskupijos Jaunimo centru. Daugiau nei 50 Carito ir jaunimo atstovų iš Kauno arkivyskupijos Kauno I ir II, Kėdainių, Raseinių, Jurbarko dekanatų parapijų, vadovaujami mokymų vadovės dr. Neringos Junčytės – Kurapkaitienės, susipažino su savanoriškos […]

Susitikimas su katalikiškais vaikų dienos centrais

Kauno arkivyskupijos parapijose veikiančių vaikų dienos centrų atstovų susirinkimas: glaudžiau bendradarbiauti su parapijų Caritas. Š. m. gegužės 20 d. Kauno arkivyskupijos Caritas centre vyko pasitarimas katalikiškų vaikų dienos centrų veiklos koordinavimo ir stiprinimo klausimais. Senamiesčio vaikų dienos centro, Kauno Palaiminto J. Matulaičio, Karmelitų, Palemono parapijose (Palemone seserų saleziečių) , o taip pat Rumšiškių ir Kėdainių […]