Padėdami kitiems turime „nusiauti batus“

Spalio 18 d. Ukmergės Švč. Trejybės parapijoje ir spalio 25 d. Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje įvyko seminarai „Asmens orumas ir pagalbos teikimas“. Seminaruose dalyvavo Ukmergės ir Raseinių dekanatų Caritas koordinatoriai ir parapijų savanoriai. Savo patirtimi ir žiniomis dalinosi Šv. Ignaco Lojolos kolegijos akademinės sielovados koordinatorė, „Addere care“ slaugos namų sielovados ir terapijų skyriaus vadovė Lina Jakelė.

Seminaro pradžioje lektorė susirinkusiems akcentavo, kad „žmogaus orumas yra kertinė žmogaus vertybė“. Asmuo yra besąlygiškai vertingas, ir didžiausias žmogaus pašaukimas yra santykiui – meilės santykiui. Buvo pristatyta jėzuito filosofo Roberto Spitzerio teorija apie asmens troškimų lygmenis: fizinį, lyginamąjį, papildantį bei galutinio tikslo. Lektorė pabrėžė, kad būtent galutinio tikslo lygmuo yra Caritas ir jame savanoriaujantys asmenys, kurie siekia meilės, gėrio ir tiesos.

Teikiant pagalbą svarbu suprasti, kad „visos problemos prasideda nuo žemos žmogaus savigarbos, meilės sau, pagarbos priėmimo. Svarbu atpažinti kas vyksta mumyse, nes tuomet turime daugiau galimybių, teigia Lina Jakelė. Padedant asmenims, turime „nusiauti batus“, atsisakyti nuostatų ir su meile, pagarba padėti.

Seminarai įgyvendinami iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Kauno arkivyskupijos Caritas institucinis stiprinimas“.