Senamiesčio vaikų dienos centras

VšĮ Senamiesčio vaikų dienos centras organizuoja dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams iš socialinės rizikos ir skurstančių šeimų.

Teikia socialinę ir materialinę pagalbą vaiko šeimai, palaikant socialinius ryšius su visuomene bei įveikiant socialinę atskirtį stiprina gebėjimus spręsti šeimos socialines problemas.

Vaikų dienos centro kontaktai:
Direktorius Tomas Sabaliauskas
Jonavos g. 14, LT-44269 Kaunas;
Mob.tel. +370 633 42112;
senamiesciovdc@gmail.com
http://senvdc.lcn.lt