Senamiesčio vaikų dienos centras

VšĮ Senamiesčio vaikų dienos centras organizuoja dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams iš socialinės rizikos ir skurstančių šeimų.

Teikia socialinę ir materialinę pagalbą vaiko šeimai, palaikant socialinius ryšius su visuomene bei įveikiant socialinę atskirtį stiprina gebėjimus spręsti šeimos socialines problemas.

Vaikų dienos centro kontaktai:
Direktorė Aušra Žukauskaitė
Jonavos g. 14, LT-44269 Kaunas;
Mob.tel. +370 687 99275;
senamiesciovdc@gmail.com
http://senvdc.lcn.lt