Metinis susirinkimas

2017 vasario 27 d. vyks metinis Kauno arkivyskupijos Caritas susirinkimas.