Malda su Arkivyskupu už Caritas bendruomenę

Gegužės 12 d., antrojo mėnesio trečiadienio pavakarę, Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kvietė melstis už karitatyvinės misijos bendradarbius, Caritas bendruomenę, visų socialinių organizacijų darbuotojus ir savanorius. Adoruodama Švenčiausiąjį Sakramentą Caritas bendruomenė meldėsi, kad Viešpats mokytų mus žvelgti į vargstančius Jo akimis ir matyti juose mūsų brolius ir seseris, gaivintų mūsų tikėjimą, liudijamą atvira širdimi ir gailestingumo darbais.

Mišiose homilijos metu Ganytojas, remdamasis skaitinyje skambėjusiu Šv. Pauliaus kalbėjimu Atėnų gyventojams, pabrėžė, kad yra svarbu ne tik žinoti apie Dievą, bet ir pažinti Jį asmeniškai, kaip dėl mūsų kentėjusį, mirusį ir prisikėlusį Viešpatį. Arkivyskupas taip pat pasidalino prisiminimais apie profesorių kunigą Joną Juraitį minint 95-ąsias jo gimimo metines, akcentavo ypatingą šios iškilios asmenybės gebėjimą kalbėti apie Dievą ne žodžiais, bet gilų supratimą ir autentišką tikėjimą atspindinčiu kasdieniu gyvenimu.

Bendruomeninėje maldoje buvo meldžiamasi Šv. Tėvo intencija prašant pasaulį varginančios pandemijos pabaigos, taip pat už šią savaitę tragiškai iš gyvenimo pasitraukusią jauną gydytoją, prašant Viešpaties jautrinti gyvųjų sąžines ir troškimą kurti žmogiškesnius santykius. 

Kauno arkivyskupijos Caritas komanda dėkoja salezietei s. Ingai už skirtą laiką dvasiniams pokalbiams, Mišiose giedojusioms Indrei ir Julijai iš Petrašiūnų šv. Vincento Pauliečio parapijos, skaitinį skaičiusiai Senamiesčio vaikų dienos centro vadovei Aušrai ir visiems, kurie meldėsi kartu.

Kitas maldos trečiadienis už Caritas bendradarbius įvyks birželio 9 dieną.