Advento rekolekcijos arkikatedroje: meldėmės už karitatyvinės misijos bendradarbius ir nusikaltimų paliestuosius

Šį mėnesį Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas trečiadienių vakarais kviečia į Advento rekolekcijas arkikatedroje bazilikoje. Gruodžio 8 d., Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, buvo meldžiamasi už krikščioniško judėjimo – Dievo Motinos komandų šeimas, karitatyvinės misijos bendradarbius, Caritas bendruomenę, visų socialinių organizacijų darbuotojus ir savanorius. Šį trečiadienį į bendrą maldą ypatingai buvo kviečiami asmenys, vienaip ar kitaip paliesti nusikaltimų: nukentėjusieji, atliekantieji arba jau atlikę laisvės atėmimo bausmę, jų artimieji, darbuotojai bei savanoriai, teikiantys pagalbą šiems žmonėms.

Advento rekolekcijų konferenciją arkivyskupas Kęstutis Kėvalas skyrė skaistumo dorybei, sakydamas, jog dvasinė netvarka atima iš žmogaus džiaugsmą, o, priešingai – susivaldymas tekia pusiausvyrą, veda į tikrus, gilius santykius. Tam ypač reikia Dievo pagalbos ir malonės, ne tik žmogaus pastangų. Visi paraginti siekti tokios laikysenos, skatinti skaistumui jaunimą. Šias iškilmes arkivyskupas pavadino „mažosiomis Kalėdomis“ ir pabrėžė klusnumą Dievo meilės įsakymui – taip visų gyvenimas Marijos pavyzdžiu gali tapti malonės pilnas.

Dėkojame Mišiose giedojusiems Ramunei ir katalikų bendruomenei „Gyvieji akmenys, Caritas ir Dievo Motinos komandos skaitovams, Švč. Sakramento adoracijos metu šlovinusiam Kauno arkivyskupijos Caritas direktoriui Arūnui Kučikui bei visiems, kurie meldėsi drauge. Kitos Mišios už karitatyvinės misijos bendradarbius vyks antrąjį sausio trečiadienį.