Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanoti tarnaujantieji ir liudijantieji savo bendruomenėse

Arkivyskupijos globėjo dienos proga Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas savo dekretais skyrė apdovanojimus aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – grupei arkivyskupijos bendruomenės narių – už asmeninį liudijimą, nuoširdų tikėjimą, už uolumą atliekant įvairias tarnystes, pagalbą.

Apdovanojimai, įteikti birželio 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje, skirti Caritas savanoriams:

Nijolei KVIKLIENEI – už aktyvų dalyvavimą Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos gyvenime, ilgametį vadovavimą parapijos Caritas, įsijungimą į pastoracinės tarybos darbą, geranorišką ir pasiaukojančią tarnystę bažnyčioje bei gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Danutei MATULAITIENEI – už nuoširdų dalyvavimą Kauno Šventosios Dvasios parapijos gyvenime, aktyvų įsijungimą į parapijos Caritas veiklą, pagalbą administruojant parapiją ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą.

Marijonui ir Daliai URBONAVIČIAMS – už nuoširdų dalyvavimą Kėdainių Šventojo Jurgio parapijos gyvenime, aktyvų įsijungimą į parapijos Caritas veiklą ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą.

Rasai MAČIANSKIENEI – už aktyvų dalyvavimą Kauno Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės, parapijos gyvenime, nuoširdų darbą parapijos Caritas, parodomą geranoriškumą ir rūpestį vargstančiaisiais bei gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Visą apdovanotųjų sąrašą kviečiame žr. čia: https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=10781

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija