Metine Kauno arkivyskupijos Caritas konferencija atidarytas naujasis sezonas

2021 m. rugsėjo 30 d. Kauno arkivyskupijos Caritas bendradarbiai ir savanoriai rinkosi į metinę Caritas konferenciją. Šių metų naujovė – konferenciją apsispręsta organizuoti ne, kaip įprastai, ankstyvą pavasarį, bet rudenį, tokiu būdu pažymint veiklos sezono pradžią.

Susitikimas buvo pradėtas šventomis Mišiomis, kurias Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje aukojo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Kauno kunigų seminarijos rektorius, Kauno I, Raseinių, Jonavos, Kėdainių dekanatų dekanai, atskirų parapijų klebonai. Drauge meldėsi ir konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 40 Caritas bendradarbių ir savanorių iš Kauno arkivyskupijos dekanatų bei Caritas centro programų.

Arkivyskupas Kęstutis dėkojo susirinkusiems karitiečiams už kantrų gailestingosios meilės liudijimą. Homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį į tai, kad mus, savo mokinius, Jėzus siunčia į pasaulį vykdyti „meilės politiką“, t.y. keisti žmonių mąstymą, kurti bendrystę ir stiprinti bendruomenę, puoselėti džiaugsmą ir viltį. Arkivyskupas, cituodamas popiežių Pranciškų, akcentavo tris pagrindinius žodžius – susitikti, klausyti ir padėti: susitikti su visuomenės paribiuose esančiais žmonėmis; klausyti leidžiant jiems kalbėti; padėti tiems žmonėms jų varge. Nors ne visada siūloma pagalba bus priimta, svarbu nenusiminti ir išsaugoti širdies atvirumą bei džiaugsmą.

Po šv. Mišių konferencijos dalyviai susirinko Papilio g. 5 III aukšto salėje. Konferencijos teminėje dalyje buvo gilinamasi į klausimus, kurie kasdienėje veikloje kyla Caritas savanoriams ir darbuotojams (o taip pat ir daugumai pagalbą teikiančių žmonių): kaip suderinti krikščioniškos meilės sampratos reikalavimus ir asmenines ribotas galimybes, kaip išlaikyti įtampą tarp didelio pagalbos poreikio ir ribotų galimybių padėti, kaip nenusivilti ir neperdegti tarnaujant artimui. Savo įžvalgomis dalinosi arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Kauno ark. Caritas bendradarbė psichologė Neringa Čėlienė ir Kauno ark. Caritas vadovas Arūnas Kučikas. Teminį pokalbį, kuriame ir konferencijos dalyviai buvo kviečiami išsakyti savo klausimus ir mintis, moderavo Kauno ark. Caritas direktoriaus pavaduotoja Milita Žičkutė – Lindžienė.

Po teminės dalies Kauno ark. Caritas direktorius Arūnas Kučikas trumpai apžvelgė praėjusių metų Caritas veiklos patirtį ir svarbiausius artimiausio laikotarpio iššūkius bei akcentus. Prioritetinėmis artimiausio laikotarpio Caritas veiklos Kauno arkivyskupijoje sritimis pranešėjas įvardijo tolesnį dekanatų atnaujinimą ir stiprinimą, socialinių programų plėtojimą, katalikiškų vaikų dienos centrų bendradarbiavimo stiprinimą, pagalbą migrantams (Rukloje ir Raseiniuose).                   

Metinė konferencija užbaigta bendra agape, pasivaišinimu ir pabendravimu, kurio karitiečiai buvo labai pasiilgę.

Šventųjų Mišių ir konferencijos įrašus galima pasižiūrėti Kauno arkivyskupijos youtube kanale:

10.30 val. Šventosios Mišios su Arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu https://www.youtube.com/watch?v=DdPRpgLUovo

12.00 val. Teminė dalis https://www.youtube.com/watch?v=wyGkmPtAT80

Konferencijos teminė dalis – seminaras įgyvendintas iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“.