Organizacijos institucinis stiprėjimas ir augimas parapijose

Šiais metais buvo įgyvendintas projektas ,,Kauno arkivyskupijos Caritas institucinis stiprinimas“, kurio tikslas stiprinti organizacijos institucinį veikimą ir bendruomeninę socialinę veiklą regionuose. Projekto numatytos veiklos buvo skirtos dviems sritims: 1) visos organizacijos institucinis stiprinimas per darbuotojų ir savanorių ugdymą, finansinį auditą ir sklandesnę viešąją komunikaciją;  2) regione (Ukmergėje, Raseiniuose ir Kauno raj.) veikiančių Caritas veiklos grupių stiprinimą siekiant nusimatyti veikimo strategijas, atsinaujinti (pristatant veiklas ir kviečiant naujus savanorius) ir užmegzti glaudesnį ryšį su to regiono savivaldybėmis.

Projekto laikotarpiu buvo įgyvendinti 8 seminarai, 2 patirtiniai mokymai, kurie buvo skirti Caritas programų, arkivyskupijos dekanatų, parapijų darbuotojams ir savanoriams. Visuose šiuose susitikimuose dalyvavo 171 dalyvis. Seminarai, mokymai buvo organizuojami atsižvelgiant į darbuotojų, savanorių poreikius. Aktualiausios temos buvo apie asmens orumą, pagalbos teikimą, komunikaciją, naujų savanorių pakvietimą ir koordinavimą ir jaunimo pritraukimą į Caritas veiklas. Darbuotojai taip pat dalyvavo patirtiniuose mokymuose, kuriuose atliko įvairaus pobūdžio užduotis skirtas komandinio darbo įgūdžių lavinimui, užduočių ir atsakomybių pasiskirstymui. Savo patirtimi ir žiniomis dalijosi kompetentingi lektoriai: Lina Jakelė, Ieva Urbonaitė, Neringa Kurapkaitienė, Rita Škriadaitė-Vrubliauskė, Gedas Malinauskas ir kiti.

Regionuose vyko strateginiai susitikimai siekiant atsinaujinti, išsigryninti socialinės ir karitatyvinės veiklos kryptis. Domeikavos Carito parapija nusimatė ateinančius metus skirti išklausymo tarnystei ir aktyvios labdaros organizavimui. Ukmergės dekanato Carito ateinančių metų veiklos sritys – vienišų žmonių užimtumas ir išklausymo tarnystė. Raseinių dekanato Carito kitų metų veiklos kryptis – vienišų asmenų lankymas regione ir aktyvios labdaros organizavimas. Tikimasi, kad šios veiklos prisidės prie kokybiškesnių socialinių iniciatyvų įgyvendinimo minimuose regionuose.

Regionuose taip pat buvo orientuojamasi į naujų savanorių pritraukimą. Didžioji dalis savanorių yra vyresnio amžiaus, tad buvo siekiama pritraukti jaunesnio ar vidutinio amžiaus asmenų. Ukmergės, Raseinių dekanatų ir Domeikavos parapijose buvo organizuojami susitikimai su įvairiomis bendruomenėmis, kurių metu buvo pristatomos Caritas veiklos ir kviečiama prisijungti savanoriauti. Šiuose susitikimuose dalyvavo 132 asmenys, iš kurių 15 įsitraukė į regionų Carito veiklas.

Regionuose (Ukmergėje, Raseiniuose ir Kauno raj.) buvo organizuojami susitikimai su savivaldybių atstovais. Juose Kauno ark. Caritas atstovai dalijosi patirtimi ir pristatė vykdomas programas teikiant socialines paslaugas ir pagalbą socialinėje atskirtyje esantiems asmenims. Susitikimuose buvo diskutuojama apie ateities perspektyvas ir bendradarbiavimo galimybes socialinių paslaugų srityse. Savivaldybės atstovai įvardijo sritis, kuriose būtų tikslinga bendradarbiauti, pvz.: vienišų asmenų aplankymas, bendradarbiavimas teikiant integracinę pagalbą iš laisvės atėmimo vietų grįžtantiems nuteistiesiems, vietos bendruomenių stiprinimo iniciatyvos ir kt.

Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Projekto biudžetas 19,999 Eur.