Month: birželio 2017

2017-06-24 Įteikti garbės ženklai parapijų Caritas veiklioms karitietiems

2017 m. birželio 24 d. Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje per arkivyskupijos globėjo  Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę įteikti arkivyskupijos garbės ženklai. Šiais metais šiuos ženklus gavo ir keletas parapijų Caritas veikiančių karitiečių. Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliai skirti už pasiaukojantį įsijungimą Į Caritas veiklą, nuoširdų dalyvavimą Jonavos […]

2017-05-21 Caritas dienos centro „Ateik ir sušilk“ kelionė

Caritas dienos centras „Ateik ir sušilk“ veikia jau trečius metus, jis skirtas benamystę ar kitas gyvenimo krizes išgyvenantiems asmenims. Šiame centre jie yra laukiami su karštu arbatos puodeliu, pirmiausia susipažinti, pabūti, o vėliau pagal poreikį kartu bandyti ieškoti išeičių iš sunkių gyvenimo situacijų. Å ių metų gegužės 21 dieną, kartu su dienos centro lankytojais ir savanoriais, […]

2017-06-01 Veiklą pradeda projektas “Priimk…”

Nuo  2017 m. birželio 1 d. įgyvendiname Kauno miesto savivaldybės Iniciatyvos Kaunui  finansuojamą projektą PRIIMK: integrali pagalba įvaikintų ir globojamų vaikų šeimoms, nuteistiesiems, išgyvenantiems benamystę ir epilepsija sergantiesiems asmenims. Kauno miesto strateginiame 2016-2018 m. veiklos plane vienu iš siekių nurodytas sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas, gerinant socialinių paslaugų teikimą bei bendradarbiavimo su bendruomenėmis ir NVO […]

2017-06-13 susitikimas Jurbarko dekanato Caritas

2017 m. birželio 13 d. susitikta su Jurbarko dekanato Caritas savanoriais. Šis susitikimas buvo skirtas pasidalinti kaip mes veikiame Kauno arkivyskupijos Caritas lygmenyje, taip pat plačiau aptarti Jurbarko dekanato Caritas atliekamas tarnystes. Džiugu, kad sulaukėme dalyvių iš Vertimų, Raudonės, Veliuonos, Vadžgirio, Eržvilko, Girdžių bei žinoma pačio Jurbarko. Iniciatyvus klebonas kun. Saulius Pavalkis siekia atnaujinti net […]

2017-05-29 Caritas seminaras

Nuo  2017 m. gegužės 25 d. įgyvendiname Kauno miesto savivaldybės Iniciatyvos Kaunui  finansuojamą projektą „Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų ir darbuotojų kompetencijų stiprinimas“, šiame  projekte turime partnerius Kauno Kristaus Prisikėlimo parapiją ir VŠĮ “Actio Catholica Patria”. 2017 m. gegužės 26 d. turėjome pirmąjį seminarą tema „Kaip valdyti stresą? Darbas su krizę patiriančiais asmeninis. Konfliktai“. Šiame seminare […]