2017-06-01 Veiklą pradeda projektas „Priimk…”

Nuo  2017 m. birželio 1 d. įgyvendiname Kauno miesto savivaldybės Iniciatyvos Kaunui  finansuojamą projektą PRIIMK: integrali pagalba įvaikintų ir globojamų vaikų šeimoms, nuteistiesiems, išgyvenantiems benamystę ir epilepsija sergantiesiems asmenims.

Kauno miesto strateginiame 2016-2018 m. veiklos plane vienu iš siekių nurodytas sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas, gerinant socialinių paslaugų teikimą bei bendradarbiavimo su bendruomenėmis ir NVO skatinimą. Projektu siekiama plėsti inovatyvias į žmogaus orumo ir motyvacijos stiprinimą orientuotas socialines paslaugas, todėl keliamas tikslas – teikti integralią pagalbą įtėvių ir globėjų  šeimoms, nuteistiesiems, išgyvenantiems benamystę ir epilepsija sergantiesiems asmenims, stiprinti bendradarbiavimą su Kauno miesto parapijų bendruomenėmis ir NVO.

Projekto partneriai VŠĮ  „Senamiesčio vaikų dienos centras“, Kauno miesto socialinių paslaugų centras ir VŠĮ „Kartu stipresni“.

Projekto veiklos įgyvendinamos Kauno mieste.

INICIATYVOS-KAUNUI-LOGO-PNG