Institucinis stiprinimas Ukmergės dekanate

Kauno arkivyskupijos Caritas įgyvendina projektą, skirtą organizacijos instituciniam stiprinimui per darbuotojų ir savanorių ugdymą (mokymus, seminarus, supervizijas), finansinio skaidrumo didinimą ir sklandesnę viešąją komunikaciją.

Projekto tikslas – stiprinti Kauno arkivyskupijos Caritas institucinį veikimą ir bendruomeninę socialinę veiklą regionuose.

Vienas iš regionų, kuriame bus vykdomos projekto veiklos, yra Ukmergės dekanatas. Pristatome šio projekto Ukmergės dekanato Caritas veiklų koordinatorę Kristiną Daveikienę. Kristina rūpinsis vietos regiono Carito stiprinimu ir auginimu, veikimo strategijos kūrimu, naujų savanorių įveiklinimu, glaudesnio ryšio su Ukmergės r. savivaldybe mezgimu.

Kristina Daveikienė (asm. archyvo nuotr.)

Kristina, kas Jus paskatino pasirinkti Caritą?

Mane paskatino gailestingumo veiklos patrauklumas. Carito teikiamos plačios galimybės vykdyti kiekvieno krikščionio pareigas skleisti tikėjimą, viltį, meilę ir daryti pasaulį malonesne vieta gyventi. 

Ką Jums reiškia savanorystė?

Savanorystė – tai krikščioniškosios tapatybės patvirtinimas, dovana sustiprinanti artimo meilę. 

Kokius bendruomenės poreikius Ukmergės dekanate atpažįstate?

Įvardinčiau šiuos: pagalbos teikimas skurstančioms šeimoms, senstančios visuomenės socialinių poreikių atpažinimas ir pagalbos teikimas priklausomai nuo tų poreikių. Taip pat, susvetimėjimo mažinimas parapijų bendruomenėse, tikinčiųjų vienybės stiprinimas, džiausmingumo skleidimo skatinimas Ukmergės parapijose. 

Svarbus ir pagalbos teikimas iš įkalinimo įstaigų grįžusiems, nuteistųjų artimiesiems, benamystę patiriančiųjų užimtumo skatinimas. 

Nuotr. iš Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos Facebook

Kaip galėtų atrodyti Ukmergės dekanato Caritas ateities perspektyvoje?

Caritas turi tapti telkiantis atsakingą bendruomenę, kuri ne tik trumpam stabtelėtų pasvarstyti apie pagalbos teikimą, bet norėtų nuolat su džiaugsmu skirti dalelę savo laiko ir pastangų gailestingumo veiklai.

Pasidalinkite įdomiu faktu apie save

Savanoriauju platinant katalikų religinį žurnalą „Žodis tarp mūsų” Ukmergės miesto parapijose. 

Ačiū už pokalbį.

Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.