Caritas Bendradarbiai apdovanoti Šiluvos Dievo Motinos medaliais

Arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo šventės proga Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas skyrė tradicinius apdovanojimus grupei mūsų bendruomenės narių už tikėjimo liudijimą atliekant įvairias tarnystes parapijose bei institucijose.

Apdovanojimus arkivyskupas įteikė birželio 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę.

Apdovanotieji Caritas bendruomenės nariai:

Deimantė BUKEIKAITĖ – už rūpestingai ir kompetentingai atliekamas Lietuvos Carito generalinės sekretorės pareigas rūpinantis veiksmingu gailestingumo darbų įgyvendinimu Bažnyčioje ir Lietuvoje bei šviesų krikščioniškojo tikėjimo ir artimo meilės liudijimą;

Ona VIRBAŠIŪTĖ – už rūpestingai ir ištikimai atliekamas Kauno arkivyskupijos Carito administratorės pareigas ir ilgus metus trunkančią įkvepiančią tarnystę bei gyvą krikščioniško gyvenimo bei artimo meilės liudijimą;

Tautvydas ŠUKYS – už aktyvų dalyvavimą Domeikavos Lietuvos Kankinių parapijos pastoracinės tarybos veikloje, parapijos Carito veiklos koordinavimą, už darbą su tėveliais, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Šventajai Komunijai, bei gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Kristina DAVEIKIENĖ – už aktyvią veiklą vadovaujant Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos ir dekanato Marijos legionui, taip pat už nuoširdų, iš krikščioniškos meilės kylantį jautrumą atnaujinant parapijos ir dekanato Caritą ir jam vadovaujant.

Nuoširdžiai sveikiname Caritas bendradarbius ir visus arkivyskupijos bendruomenės narius gavusius šiuos apdovanojimus.

Informacija – Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, nuotraukos – Tomo Jundulo.