Domeikavos parapijos Carite startuoja projektas

Kauno arkivyskupijos Caritas įgyvendina projektą, skirtą organizacijos instituciniam stiprinimui per darbuotojų ir savanorių ugdymą (mokymus, seminarus, supervizijas), finansinio skaidrumo didinimą ir sklandesnę viešąją komunikaciją.

Projekto tikslas – stiprinti Kauno arkivyskupijos Caritas institucinį veikimą ir bendruomeninę socialinę veiklą regionuose.

Vienas iš regionų, kuriame bus vykdomos projekto veiklos, yra Domeikavos Lietuvos kankinių parapija. Pristatome naują Kauno arkivyskupijos Caritas darbuotoją, veiklų koordinatorių Tautvydą Šukį. Jis atsakingas už Domeikavos parapijos Carito stiprinimą ir auginimą, veikimo strategijos kūrimą, naujų savanorių įveiklinimą, glaudesnio ryšio su Kauno r. savivaldybe užmezgimą.

Susipažinkime su projekto vietos veiklų koordinatoriumi Tautvydu iš arčiau.

Tautvydas Šukys (asm. archyvo nuotr.)

Tautvydai, kas Jus paskatino pasirinkti Caritą?

Darbą Carite vertinu kaip vieną iš tarnysčių Dievui formų. Tik padėdami vieni kitiems galime atrasti gyvenimo pilnatvę ir jaustis laimingesni. Plačiąja prasme dalyvaudamas Carito veikloje galiu prisidėti prie laimingesnės ir atviresnės visuomenės kūrimo(si).

Ką Jums reiškia savanorystė?

Savanorystė atveria kelius naujoms patirtims ir, svarbiausia, galimybes susitikti su nuostabiais žmonėmis. 

Kokius Domeikavos parapijos bendruomenės poreikius atpažįstate?

Išsamiai galėsiu atsakyti tolimesniuose projekto etapuose. Bet šiam momentui susidaro įspūdis, kad turime poreikį pasirūpinti sunkiai besiverčiančiais, vienatvę patiriančiais ir vienišais bendruomenės žmonėmis. Deja, dažnai tyčia ar netyčia dar esame patys linkę nepastebėti šalia tų, kuriems reikia pagalbos. O ir žmonėms, ko nors stokojantiems, dažnai sunku žengti pirmąjį žingsnį ir drąsiai kreiptis pagalbos.

Švč. Sakramento procesija Domeikavos Lietuvos kankinių parapijoje (Domeikavos parapijos nuotr. iš Facebook)

Kaip galėtų atrodyti Domeikavos parapijos Caritas ateities perspektyvoje?

Atsakyti šiame projekto etape dar sunku. Bendrąja prasme Domeikavos parapijos Caritas turėtų tapti stipresne organizacija, aiškiai identifikuojama vietos bendruomenėje, kaip vieta, kur save gerais darbais galėtų realizuoti kiekvienas to norintis, o pagalbos sulauktų bendruomenės nariai, susiduriantys su sunkumais materialiame ar dvasiniame lygmenyse. 

Pasidalinkite įdomiu faktu apie save

Dievas suteikė galimybę padovanoti kaulų čiulpų sunkiai sergančiam ligoniui (-ei). Tikiuosi taip galėjau kažkam išgelbėti gyvybę.

Ačiū už pokalbį.

Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.