Caritas Institucinis stiprinimas regionuose: Raseinių dekanatas

Kauno arkivyskupijos Caritas įgyvendina projektą, skirtą organizacijos instituciniam stiprinimui per darbuotojų ir savanorių ugdymą (mokymus, seminarus, supervizijas), finansinio skaidrumo didinimą ir sklandesnę viešąją komunikaciją.

Projekto tikslas – stiprinti Kauno arkivyskupijos Caritas institucinį veikimą ir bendruomeninę socialinę veiklą regionuose.

Vienas iš regionų, kuriame bus vykdomos projekto veiklos, yra Raseinių dekanatas. Pristatome šio projekto Raseinių dekanato Caritas veiklų koordinatorių Darių Budzinauską. Darius rūpinsis vietos regiono Carito stiprinimu ir auginimu, veikimo strategijos kūrimu, naujų savanorių įveiklinimu, glaudesnio ryšio su Raseinių r. savivaldybe mezgimu.

Dariau, ką Jums reiškia Caritas?

Man Caritas – tai savanoriška tarnystė teikiant pagalbą žmogui, išklausymas bei palaikymas maldoje, sunkumuose bei pasidžiaugimas įvykus pokyčiams.

Kaip apibūdintumėte savanorystę?

Savanorytė – tai savo meilės darbų, savo laiko ir žinių dovanojimas tiems žmonėms, kuriems šiuo metu esu labiausiai reikalingas.

Kokius bendruomenės poreikius Raseinių dekanate atpažįstate?

Pastebiu, jog yra reikalinga pagalba šeimoms (maistu, higienos priemonėmis, vaistais ir kt.), skurstantiems asmenims. Taip pat svarbu visokeriopai palaikyti ukrainiečius, skatinti bendrystę su lietuvių šeimomis; aplankyti ir išklausyti senyvus, vienišus, sergančius žmones, teikti pagalbą pagal jų socialinius poreikius; stiprinti parapijų tikinčiųjų vienybę ir bendruomeniškumą, skatinti socialinę atskirtį patiriančių žmonių užimtumą.

Kaip galėtų atrodyti Raseinių dekanato Caritas ateities perspektyvoje?

Ateityje Caritas turi atrodyti kaip stipri, patikima ir kompetentinga organizacija su nuostabiais, atsidavusiais savo darbu žmonėmis.   

Pasidalinkite įdomiu faktu apie save

Laisvalaikiu mėgstu darbuotis sode, taip pat užsiimu bitininkyste.

Ačiū už pokalbį.

Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.