Birželio susitikimai

Dažnai per intensyvų bėgimą nespėjame pasidžiaugti susitikimais ir gražiomis iniciatyvomis, o jų birželio mėnesį netrūko – apie Caritas veikimą ir perspektyvas pasikalbėjome su Kauno miesto Centro seniūnijos atstove bei parapijų Caritas koordinatoriais.

Socialinio darbo organizatorė Virginija Mozūrienė (kairėje) ir Kauno arkivyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja Milita Žičkutė-Lindžienė (dešinėje)

Sulaukėme svečių iš Kauno miesto Centro seniūnijos – Kauno arkivyskupijos Caritą aplankė Kauno miesto socialinių paslaugų centro, Socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus socialinio darbo organizatorė Virginija Mozūrienė.

Pasidalinome apie pagalbos galimybes Kauno mieste, apie sritis, kuriose veikia Kauno arkivyskupijos Caritas – pagalba teistiems asmenims, benamystę patiriantiems, įvaikintiems ir globojamiems vaikams ir jų įtėviams ir globėjams, epilepsija sergantiems bei humanitarinės pagalbos teikimas atvykusiems ukrainiečiams.
Diskutavome apie socialinių paslaugų pokytį ir vis jautresnį žvilgsnį į asmenį ir jį ištikusias problemas. Džiugu, kad turime šalia besidominčius ir siekiančius daugiau atrasti bei pažinti socialinio darbo organizatorius.

Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje susitikome su parapijos jaunimo vadove ir Caritas koordinatore Aiste Joniškyte. Ji pasidalino, jog parapija padeda besikreipiantiesiems maistu, vaistais, drabužiais, daiktais. Aistė palaiko santykį su parapijos vargstančiais žmonėmis, teikia pagalbą pagal jų prašymus. Facebook grupėje Šančių parapijos gerų darbų tarnystė sutelkta per 150 parapijiečių, į kuriuos kreipiamasi ieškant konkrečios pagalbos ar reikiamų daiktų. Parapijos Caritas koordinatorė pagal užklausą vežė surinktų drabužių ir LSMU Kauno ligoninei. Džiugu, kad Aistės planuose – kviesti jaunimą gailestingumo tarnystėms, telkti savanorių komandą, lankyti vienišus žmones jų namuose arba ligoninėje.

Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos bažnyčia (Kauno Šančių parapijos Facebook puslapio nuotr.)

Apsilankėme Kauno šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijoje, kur susitikome su broliais kapucinais – klebonu br. Waldemar Michalowski OFMCap, vikarais br. Piotr Komorniczak OFMCap ir br. Andrzej Biniek OFMCap.
Pasikalbėjome apie parapijoje vykstančias karitatyvines veiklas, reabilitacijos centrą Petrašiūnų gailestingumo namai bei ką naujo dar galėtume sukurti. Aptarėme, kaip būtų galima pakviesti naujų savanorių, kokios iniciatyvos padėtų sumažinti dalies vyresnių parapijiečių patiriamą vienišumą. Džiaugiamės, kad broliai nestokoja geros nuotaikos, šviesių idėjų ir rūpesčio parapijos bendruomene.

Kauno arkivyskupijos Caritas administracija – direktorius Arūnas Kučikas, direktoriaus pavaduotoja Milita Žičkutė-Lindžienė ir veiklų koordinatorė Kristina Bajarūnaitė su Šv. Vincento Pauliečio parapijos kunigais – br. Andrzej Biniek OFMCap ir br. Piotr Komorniczak OFMCap
Karmelitų parapijos Caritas savanorė Birutė Rimkienė (dešinėje) ir Kauno arkivyskupijos Caritas veiklų koordinatorė Kristina Bajarūnaitė (kairėje)

Susitikome su Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos Caritas savanore Birute. Birutė prisijungė prie Carito savanorių komandos parapijoje išgirdusi tuometinio klebono Renaldo kvietimą. Daugelį metų savanoriavusi, ji ėmėsi parapijos Caritas vairo tik kuriam laikui, tačiau prasidėjęs karas Ukrainoje pakoregavo planus. Karmelitų Carito drabužių dalinimo punktas tapo viena pirmųjų pagalbos stotelių į Kauno pabėgėlių centrą atvykusiems ukrainiečiams. Birutė ėmėsi šios tarnystės dalinti drabužius bei reikiamus daiktus ir tai daro iki šiol.

Kas suteikia jai motyvacijos šiai ilgalaikei tarnystei? Birutės atsakymą „pagalba ukrainiečiams“ palydėjo jautrūs pasakojimai apie susitikimus su vargą patiriančiaisiais tiek parapijoje, tiek už jos ribų.
Dėkojame Birutei už ištikimą tarnystę ir išlaikytą širdies žvilgsnį į artimą.

Atsižvelgdami į pasitaikančius atvejus, visų geros valios žmonių prašome nepalikinėti drabužių maišų prie parapijų Caritas durų. Tvarkingus, išskalbtus ir tinkamus dėvėti drabužius reikėtų atnešti nurodytu metu į nurodytą vietą, kur juos priims Caritas savanoris (-ė). Dėkojame, kad padedate auginti orią dalinimosi kultūrą.