Komunikacijos ABC: nuo sklaidos miško iki aiškumo, kas, ką, kur ir kodėl

Kaip išeiti iš savo socialinio burbulo? Kaip tinkamai pateikti pranešimą spaudai? Pagaliau – koks Caritas komunikacijos tikslas? Į šiuos ir daugybę kitų klausimų Kauno arkivyskupijos Carito darbuotojai atsakymų ieškojo drauge su Lietuvos Caritas komunikacijos koordinatore Ieva Urbonaite praktiniame seminare „Komunikacijos ABC: nuo sklaidos miško iki aiškumo, kas, ką, kur ir kodėl?“.

Mokymuose ne tik pasikartojome išorinės komunikacijos pagrindus, bet ir rašėme pranešimus spaudai, renginių anonsus, kad jie sudomintų ne tik karitiečius bei prijaučiančius, bet ir platesnį žmonių ratą. Komunikacija svarbi kiekvienai organizacijai, tačiau Caritui – ypatingai, nes padeda pasiekti tiek pagalbos reikalingus žmones, tiek norinčius prisidėti prie Carito misijos žiniomis, savanoryste, lėšomis. Kaip akcentavo lektorė I. Urbonaitė, esminis Caritas komunikacijos tikslas – telkti pagalbą vargstantiems ir būti jų balsu. Tai nelengvas uždavinys, todėl turime bendradarbiauti vieni su kitais – Kauno arkivyskupijos Carito administracija, programos, dekanatų ir parapijų Caritas. Svarbu sistemingai viešinti informaciją apie vykdomas akcijas, renginius, projektus, kitas veiklas, pasitelkti atitinkamas komunikavimo formas ir priemones tikslinėms žmonių grupėms pasiekti.

Siekdami didinti Carito žinomumą negalime apsiriboti vien savo bendruomene. Kaip akcentuoja lektorė, turime išeiti iš „socialinio burbulo“, kad per Caritą Bažnyčios žinia sklistų kuo plačiau, kad kuo daugiau žmonių galėtų įsitraukti į savanorystę, meilės artimui darbus, būtų Caritu vienas kitam artimiausioje aplinkoje pastebėdami vargstančius žmones ir jiems padėdami.

Komunikacijos seminare daugiausiai dėmesio skyrėme darbui grupėse. Trys skirtingos komandos mokėsi paruošti pranešimus spaudai. Darbuotojai pasirinko nušviesti benamystę patiriančių asmenų ir vaikų dienos centro bendrą renginį bei žvakelių akciją „Gerumas mus vienija“. Praktinėje mokymų dalyje kartu su lektore aptarėme „5+1 privalomąjį“, skleidžiant bet kokią žinią: Kas? Ką? Kur? Kada? Kodėl? ir Kaip?

Mokymų pabaigoje dalyviai dalijosi, kad aiškiau suprato, kaip tinkamai pateikti pranešimą spaudai ir kad siekiant pritraukti tikslinę auditoriją galima labiau išnaudoti komunikavimą įvairiuose socialiniuose tinkluose, neatsisakant patikrintų informacijos sklaidos būdų. Pasikartojome, kad įvykių aprašymų nepakanka. Akcijų, renginių viešinimas turi būti pradėtas iš anksto, kad norintys galėtų prisijungti. Taip pat didesnį dėmesį turėtume skirti regioninei žiniasklaidai, kuri gali padėti ne tik plačiau paskleisti Carito žinią, bet ir į veiklas ar savanorystes pritraukti daugiau žmonių.

Mokymai įgyvendinti projekto „Nuteistųjų artimieji – įgalinimo link” Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.