Arkivyskupijos globėjo dieną paskirtas Carito kapelionas ir įteikti apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu už tarnystes bendruomenėse

Arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienos proga birželio 24 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas savo dekretais, kaip ir kasmet, skyrė apdovanojimus grupei mūsų bendruomenės narių. Šios iškilmės dieną paskelbti ir Kauno arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų nauji skyrimai – Kauno arkivyskupijos Caritas kapelionu paskirtas kunigas Mantas ŠIDEIKIS.

Kunigas Mantas Šideikis Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo paskirtas arkivyskupijos Caritas kapelionu

Šiluvos Dievo Motinos medalis – aukščiausias arkivyskupijos garbės ženklas – jiems skirtas už nuoširdų ir gyvą krikščioniškojo tikėjimo ir gyvenimo liudijimą, iniciatyvumą atliekant pačias įvairiausias tarnystes, uoliai rūpinantis bendruomenių poreikiais.

Apdovanotieji mūsų arkivyskupijos Caritas savanoriai:

Edmundas ANDRIULIS – už aktyvų įsijungimą į Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos Carito veiklą, įdėtą laiką lėšas ir jėgas, remontuojant ir tvarkant parapijos bažnyčią bei jos aplinką, nuoširdų ir įkvepiantį, pamaldumo lydimą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Augustė BALSEVIČIŪTĖ – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių Šv. Juozapo parapijos gyvenimą, savanorystę ir vadovavimą Carito jaunimo grupei, atvirumą bei jautrumą aplinkinių poreikiams ir rodomas iniciatyvas, pastangas, puoselėjant parapijos bendruomenę.

Naidas KUODIS – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių Šv. Juozapo parapijos veiklą, savanorystę, iniciatyvumą, organizuojant parapijos renginius, rūpestį silpnaisiais, uolumą ir gyvą tikėjimo liudijimą.

Nuoširdžiai sveikiname naująjį Carito kapelioną Mantą Šideikį, Carito savanorius ir visus arkivyskupijos bendruomenės narius!
Visas apdovanotųjų sąrašas

Rimanto Žiemio, Tomo Jundulo nuotraukos
Kauno arkivyskupijos kurijos ir Carito informacija