Susitikime su Kauno m. savivalda – dalijimasis patirtimi ir padėka už ilgametį bendradarbiavimą

Šių metų lapkričio 10 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko Kauno arkivyskupijos Caritas susitikimas su Kauno miesto savivaldybės socialinės politikos formavimo ir administravimo srities atstovais. Susitikimo iniciatorius Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas įžangos žodyje paminėjo, kad šio susitikimo tikslas – atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus žinią 6 – osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga, pasidalinti Caritas ir savivaldybės bendradarbiavimo patirtimi lengvinant vargstančiųjų Kauno miesto gyventojų dalią.  

Įžangos žodį arkivyskupas pradėjo išreikšdamas padėką visiems socialinės pagalbos srityje veikiančių viešojo sektoriaus institucijų ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojams ir savanoriams. Šių abiejų sektorių, o taip pat ir kitų rėmėjų dėka tampa įmanomos tiek ilgalaikės socialinės politikos priemonės, tiek kasdienės socialinės paslaugos bei bendruomenės savipagalba. Tokio bendradarbiavimo svarba ypač išryškėjo teikiant pagalbą pandemijos paliestiems žmonėms, migrantams ir karo Ukrainoje pabėgėliams.

Kauno arkivyskupijos Caritas atstovai trumpai pristatė vykdomas institucines programas, labiau išryškindami pagalbą benamystę patiriantiems žmonėms ir darbą su nuteistaisiais. Atkreiptas dėmesys į papildomus sunkumus norint deklaruoti šių asmenų gyvenamąją vietą Kauno mieste bei laikino apgyvendinimo galimybių trūkumą. Taip pat įprastos pagalbos teikimą apsunkina tai, kad pastebima vis daugiau psichinių sutrikimų turinčių asmenų, kuriems reiktų labiau specializuotos pagalbos. Savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus ir Socialinių paslaugų centro atstovės išsakė savo pastebėjimus apie socialinius iššūkius, tarp jų ir vienišumo problemą, pasidalino paslaugų plėtros perspektyvomis Kauno mieste.

Socialinių reikalų komiteto pirmininkas Donatas Večerskis akcentavo informacijos apie socialines paslaugas gyventojams sklaidą ir prieinamumą. Jis taip pat atkreipė dėmesį į savižudybių prevencinę programą, kuri turėtų būti svarbi organizacijoms, dirbančioms su socialinę riziką patiriančiais asmenimis ir kurios rėmuose galima apmokyti darbuotojus ar savanorius, kaip atpažinti ir nukreipti pas specialistus savižudybės riziką išgyvenantį asmenį. 

Antroje susitikimo dalyje Caritas atstovai pristatė ir karitatyvinės veiklos stiprinimo kryptis Kauno miesto parapijų bendruomenėse. Jau dabar jose susitelkę 70 ilgalaikių ir 76 trumpalaikiai savanoriai, kurie vykdo įvairiapusę labdaringą veiklą, o kai kur ir organizuoja socialinę pagalbą (pvz. vaikų dienos centrų, vargstančiųjų maitinimo veiklos). Arkivyskupo K. Kėvalo, o taip pat ir Caritas vadovų ateties vizijoje Kauno m. parapijų bendruomenės turėtų plėsti socialinę savanorystę ir tapti pajėgios rengti ir įgyvendinti socialinius projektus, teikiant pagalbą jų bendruomenių aplinkoje esantiems žmonėms.  

Susitikimo pabaigoje dalyviai buvo pakviesti pratęsti įsibėgėjusias diskusijas ir pasidalinimą patirtimi prie pietų stalo.        

Susitikimas įgyvendinamas iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“.