Įspūdžiai iš vasaros vaikų dienos centrų stovyklų: gera susipažinti ir leisti laiką kartu

Šią vasarą Kauno arkivyskupijos Caritas kartu su septyniais arkivyskupijoje veikiančiais katalikiškais vaikų dienos centrais įgyvendino keturias stovyklas. Stovyklaudami vaikai galėjo susipažinti ir susidraugauti, geriau pažinti save, dalyvauti edukacijose, melstis ir džiaugtis vasaros teikiamais malonumais gamtoje: pažinti gyvūnus, žaisti, šokti, pliuškentis vandenyje.

2-4 dienų stovyklos buvo organizuojamos pas brolius kapucinus Pauliuose, Jurbarko r., Kaulakiuose, Išlauže – Šaltupio sodyboje ir Kaune.

Dėkojame kolegoms iš Senamiesčio, Rumišiškių, Karmelitų „Vaikų stotelė“, Palemono (Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų instituto), Šančių, Pal. J. Matulaičio „Centriukas“ ir Ruklos parapijų vaikų dienos centrų už gražų bendradarbiavimą organizuojant ir įgyvendinant stovyklas. Tariame ačiū užsienio katalikiškiems fondams ir visiems prisidėjusiems, kad šios stovyklos galėtų įvykti!

Dalinamės įspūdžiais iš visų stovyklų:

Senamiesčio vaikų dienos centro akimirkos iš stovyklos Pauliuose:

https://www.facebook.com/VaikuDienoscentas/videos/606455117408113