Ukmergės dekanate Caritas bendradarbiai susitiko maldai ir bendrystei

Rugpjūčio 13 d. Deltuvoje įvyko Ukmergės dekanato Caritas vadovių, savanorių, globojamų žmonių susitikimas.

Dalyvavo Taujėnų šv. Kryžiaus Išaukštinimo, Ukmergės ap. Petro ir Povilo, Ukmergės Švč. Trejybės, Deltuvos Švč. Trejybės parapijos Caritas vadovės ir jų kviesti svečiai. Susitikimo dalyviai Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčioje pasimeldė šv. Mišiose, kurias aukojo kun. Gintautas Naudžiūnas, tada klausėsi Ukmergės mišraus vokalinio ansamblio „Klasika“ (vadovė J. Martinkutė) koncerto, o po koncerto susitikimo dalyviai pabendravo už vaišių stalo. Susitikime dalyvavo ir Ukmergės ap. Petro ir Povilo bažnyčios dekanas kun. Raimundas Kazaitis.

Šis susitikimas sustiprino ir teikė džiaugsmo. Bendravimas, nuoširdi malda, giesmės ir dainos padėjo pastebėti gyvenimo grožį, begalinę Dievo meilę žmogui. Nes „Dievas yra meilė“ (Jn 4,16).

Ukmergės dekanato Caritas informacija