Apskritojo stalo susitikime – Jonavos r. savivaldybės ir Caritas bendradarbiavimo galimybės socialinių paslaugų ir bendruomenės telkimo srityse

Lapkričio 24 d. Jonavos rajono savivaldybėje įvyko Apskritojo stalo susitikimas, kurio metu buvo aptariamos Jonavos rajono savivaldybės ir Caritas bendradarbiavimo galimybės socialinių paslaugų srityse.

Susitikimo metu Kauno arkivyskupijos Caritas (toliau – Kauno ark. Caritas) atstovai pristatė vykdomas programas, skirtas teikti pagalbą įvairioms socialinę riziką patiriančioms žmonių grupėms. Buvo pristatyta Kauno ark. Caritas vykdomo projekto „Priimk: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką“ Jonavos skyriaus situacija ir rezultatai.

Susitikimo metu išryškėjo bendradarbiavimo poreikis tarp Jonavos rajono savivaldos institucijų ir Kauno ark. Caritas. Institucijų atstovai išreiškė poreikį bendradarbiauti su Kauno ark. Caritas vykdant projektą „Priimk“. Savivaldybės atstovė išskyrė ir kitus projektus, kuriuos vykdė kartu su Jonavos Caritas. Tikisi ir ateityje sėkmingo bendradarbiavimo teikiant pagalbą įvairioms socialinę riziką patiriančioms grupėms.

Susitikime dalyvavo: Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Birutė Gailienė, Jonavos skyriaus užimtumo tarnybos vedėja Nijolė Jeremičiūtė, Jonavos nakvynės namų pavaduotoja – Laima Slovikienė, Jonavos probacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Kliokmanienė, Jonavos dekanas kun. Virginijus Birjotas, Jonavos rajono socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Aleknavičienė, Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Demidenko ir Kauno ark. Caritas atstovai.

Susitikimas įgyvendintas iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“.