Caritas malda arkikatedroje artėjant Vargstančiųjų dienai

Lapkričio 10 d. , trečiadienį, Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos Caritas darbuotojai rinkosi į Kauno arkikatedrą baziliką bendrai maldai. Šis vakaras buvo skirtas karitatyvinės misijos bendradarbiams, visų socialinių organizacijų darbuotojams, savanoriams ir tiems, kurie šiandien patiria įvairiausią nepriteklių.

Maldos vakaras arkikatedroje prasidėjo 17 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kurios metu buvo skaitomos ištraukos iš popiežiaus Pranciškaus Žinios 5-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga „Vargšų jūs visuomet turite su savimi“ (Mk 14, 7). 18 val. šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė kun. Artūras Kazlauskas.

Kun. A. Kazlauskas komentuodamas dienos Evangeliją atkreipė dėmesį, jog tik vienas samarietis iš dešimties pagydytų raupsuotųjų sugrįžo padėkoti Viešpačiui, pažvelgti Jam į akis, sukurti santykį. Samarietis atpažino, jog jis išgijo ne dėl savo nuopelnų, bet Dievo malonės dėka. Todėl ir mes, vykdantys, atrodo, tokią šventą tarnystę, neturėtume pasitikėti savo nuopelnais ar manyti, kad Dievas yra mums ką nors skolingas. Atvirkščiai, mes esame kviečiami prašyti Dievo malonės, kad gebėtume atpažinti jo dovanas ir už jas dėkoti.

Dėkojame Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje ir šventose Mišiose giedojusioms Linai ir Gabijai, skaitovams Caritas Benamystės dienos centro darbuotojui Antanui ir kitiems Caritas bendradarbiams bei visiems besijungusiems į bendrą maldą gyvai ar nuotolinės transliacijos būdu.

Kita malda arkikatedroje už karitatyvinės misijos bendradarbius bus gruodžio 8 d.