Caritas tapatybės veikimo būdas – savanorystė

2021 m. spalio 27 d. Kauno arkivyskupijos Caritas administracijos komanda dalyvavo konsultacijoje tema „Kauno arkivyskupijos Caritas savanoriškos veiklos organizavimo gebėjimų stiprinimas” su dr. Neringa Kurapkaitiene. Konsultacijos metu buvo aptariami su Kauno arkivyskupijos Caritas tapatumo stiprinimu susiję klausimai, savanorystės aktualumas organizacijoje ir visuomenėje, darbuotojų komandos stiprinimo, motyvavimo ir palaikymo galimybės metiniame plane.

Konsultacija įgyvendinta iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“.