Antrasis mėnesio trečiadienis – Malda už karitatyvinės misijos bendradarbius

Spalio 13 d. , trečiadienį, Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos Caritas darbuotojai rinkosi į Kauno arkikatedrą baziliką bendrai maldai. Šis vakaras buvo skirtas sielovados bendradarbiams, kurie karitatyvine meile ir globa pasitarnauja žmonėms, visų socialinių organizacijų darbuotojams, savanoriams ir tiems, kurie šiandien patiria įvairiausią nepriteklių.

Maldos vakaras arkikatedroje prasidėjo 17 val. Rožinio malda ir Švenčiausiojo Sakramento adoracija. 18 val. šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė kun. Robertas Grigas. Anot kun. R. Grigo, psalmėje nuskambėjusi eilutė „Viešpatie, Tu kiekvienam atmokėsi pagal jo darbus“ gali būti suprasta ir šviesiąja prasme – kad Viešpats už gerus darbus atlygina. Kiekviena pastanga, iš meilės kylantis žodis ar veiksmas, tikime, neša mums Dievo palaimą, atkuria mūsų ir visos būties, pasaulio, visatos ryšį su Dievu ir mums jau yra atlygis, tarsi Dangaus kruopelė šiame mūsų gyvenime, – dalinosi kun. R. Grigas. Atjauta, tarpusavio pagalba, pasidalinimas su vargstančiu buvo ir yra laikoma visiems bendru gėriu, palaikytina, skatintina dorybe. Kartais istorijoje buvo taip nelaimingai susiklostę, kai dėl kokio nors iškreipto valdymo būdo, režimo buvo bandyta tą paneigti ir kažką atvirkščio įgyvendinti, kad blogis, žiaurus viešpatavimas, agresija, silpnųjų šalinimas iš visuomenės tarsi yra gera, nes padeda klestėti tiems stipriesiems ir sėkmingiesiems. Ačiū Dievui, kad tai vis dėlto labiau yra išimtiniai reiškiniai visuomenėje. Ypač su Kristaus paskelbtu evangeliniu meilės žodžiu, didžioji dalis žmonijos tai supranta, tai kaip Caritas bendrija Lietuvoje ir pasaulyje, kitos artimo pagalbos bendrijos bando veiksmais, darbais paliudyti. Šios dienos Evangelijoje Viešpats mums pasako, jog svarbūs ne vien tik tai formalūs teisingumo darbai, taisyklių, įstatymų vykdymas; svarbu tas vidinis santykis su Dievu ir kitu žmogumi. Tuomet ir tas įstatymų vykdymas, jeigu jis kyla iš Dievo meilės, teisingumo ilgesio ir poreikio, gali būti vertingas, gali būti meilės išraiška. Pirma turi būti tas vidinis nusiteikimas kitą asmenį, kartais kitą bendruomenę, išgyventi su tokiu pačiu rūpesčiu ir dėmesiu kaip save.

Kun. R. Grigas dėkojo Dievui už karitatyvinės misijos bendradarbius ir jų liudijimą viešumoje. Melskime, kad kuo daugiau žmonių šitą žmogiškumo kelią atpažintų, ypač tikintieji krikščionys – kad įstengtume šiuo keliu eidami nuolankiai, be pretenzijų liudyti mūsų tikėjimą.

Dėkojame Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje ir šventose Mišiose giedojusiems Kauno Jono Pauliaus II-ojo piligrimų bendruomenei, Gintarei, Svajūnei, skaitinį skaičiusiam Mykolui bei visiems, kurie meldėsi drauge.

Kita malda arkikatedroje už karitatyvinės misijos bendradarbius bus lapkričio 10 d.