Apskritojo stalo susitikime – Kėdainių r. savivaldybės ir Caritas bendradarbiavimo galimybės socialinių paslaugų ir bendruomenės telkimo srityse

Spalio 7 d. Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje įvyko Apskritojo stalo susitikimas, kurio metu buvo analizuojamos Kėdainių savivaldybės gyventojų socialinės problemos, aptariamos Kėdainių rajono savivaldybės ir Caritas bendradarbiavimo galimybės socialinių paslaugų ir bendruomenės telkimo srityse.

Susitikimo metu Kauno arkivyskupijos Caritas pristatė vykdomas programas, skirtas teikti pagalbą įvairioms socialinę riziką patiriančioms žmonių grupėms (vaikams, šeimoms, gyvenamosios vietos neturintiems asmenims, nuteistiesiems ir atlikusiems bausmę, negalią turintiems, įvairių priklausomybių kamuojamiems asmenims) bei pateikti pasiūlymai, kaip bendradarbiaujant būtų galima prisidėti prie savivaldybės socialinių paslaugų planavimo ir paslaugų teikimo gyventojams. Taip pat buvo pristatytos ir pateiktos Kauno ark. Caritas vykdomo projekto „Priimk: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką“ veiklos, kuriomis galima prisidėti sprendžiant ilgalaikių bedarbių problemą Kėdainių savivaldybėje.

Diskusijose išryškėjo glaudesnio bendradarbiavimo poreikis tarp vietos savivaldos institucijų ir nevyriausybinių organizacijų panaudojant stipriąsias partnerių puses, padedančias efektyviau teikti pagalbą jos reikalingiems žmonėms, ypač įtraukiant bendruomeninius ir savanorystės išteklius.

Apskritojo stalo susitikimo dalyviai sutarė, kad kiekvienais metais turėtų vykti bendri susitikimai, kuriuose būtų aptariamos problemos, prie kurių sprendimo galėtų prisidėti nevyriausybinės organizacijos.

Susitikimas įgyvendinamas iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“.