Kauno Arkivyskupijos karitiečių Gavėnios susikaupimo diena

Kovo 5 d. Palemono parapijos namuose apie 40 Caritas bendradarbių susirinko Gavėnios susikaupimo dienai. Bendrystės ir maldos laike dalyvavo Kauno arkivyskupijos Carito ir programų darbuotojai, savanoriai, Lietuvos Carito bendradarbiai, karitiečiai iš Kauno miesto ir rajono parapijų, Kėdainių, Jonavos, Ukmergės dekanatų.

Susikaupimo dieną vedė ir Gavėnios mąstymais dalinosi Kauno ark. Caritas direktorius diakonas Arūnas Kučikas. Atsiliepdamas į popiežiaus Pranciškaus žinios 2024 m. Gavėniai mintis, diakonas Arūnas siūlė įsigilinti į izraelitų kelionės per dykumą iššūkius, ypač siejant tai su savo asmeninės dvasinės kelionės vingiais. Susikaupimo dienos dalyviai asmeniškai apmąstė užduotus klausimus apie nuostatas, prisirišimus ir įpročius, kurie „laiko mus Egipto nelaisvėje“ ir neleidžia išlaisvėti, ir apie Dievo malones bei dovanas, gautas kaip mana iš dangaus. Mąstymo pabaigoje karitiečiai dalinosi mintimis grupelėse ir buvo paraginti svarbiausias įžvalgas pasiimti į maldą, atgailą ir Eucharistijos šventimą.

Švenčiausiojo Sakramento adoracijos metu Carito bendradarbiai meldėsi giesme, šventė Sutaikinimo sakramentą. Šventąsias Mišias aukojo Kauno ark. Carito kapelionas kunigas Mantas Šideikis.
Dėkojame kunigams Mantui, Eligijui ir Vidmantui už pasitarnavimą ir visiems dalyvavusiems šiame susikaupimo laike.