Vaikų Dienos Centrų Darbuotojų seminaras: vaidmuo seksualinio smurto prieš vaikus prevencijoje ir pagalboje

Birželio 16 d. Kauno arkivyskupijos Caritas organizavo antrąjį seminarą vaikų dienos centrų darbuotojams tema „Seksualinio smurto prevencija ir pirminė pagalba įtariant seksualinę prievartą prieš vaikus“. Nuotolinį seminarą vedė dr. Teresė Nijolė Liobikienė, jame dalyvavo 18 katalikiškų vaikų dienos centrų atstovų iš Kauno arkivyskupijos, Panevėžio ir Vilkaviškio vyskupijų.

Seminaro metu buvo gilinamasi, kaip atpažinti, kad vaikas galimai yra patyręs arba patiria seksualinę prievartą, kokie fiziniai, psichologiniai ir elgesio požymiai gali tai signalizuoti. Dr. T. N. Liobikienė įvardijo, jog vaikų dienos centrų darbuotojų pagrindinis uždavinys yra seksualinio smurto prevencija. Akcentuota, kaip svarbu vaikui mokėti pasakyti „ne“, išlaikyti saugias ribas. Lektorė pristatė metodiką, kurios pagalba galima ugdyti vaiko gebėjimą pasipriešinti tam tikram grupės spaudimui, padėti apsaugoti save. Aptartos priežastys, trukdančios apsaugoti seksualinę prievartą patyrusį vaiką ir suteikti jam reikiamą pagalbą: kompetentingos pagalbos sistemos trūkumas, institucinis smurtas, patyčios, o kartais ir artimiausių šeimos narių gynybinė reakcija, problemos neigimas.

Anot dr. T. N. Liobikienės, blogiausias dalykas – apsimesti kad tam tikrų ženklų nematome, todėl svarbu, kad vaikų dienos centro darbuotojai gebėtų atpažinti specifinius patirtos prievartos požymius, būtų jautrūs išklausyti, kurti su vaiku pasitikėjimu pagrįstą santykį, esant reikalui kreiptis pagalbos į specialistus.

Seminaro pabaigoje dalyviai jautėsi pastiprinti ir dėkojo už galimybę kalbėti apie realias situacijas. Vaikų dienos centrų darbuotojai yra vieni iš tų žmonių, kurie gali suteikti viltį sudėtingas ir skaudžias patirtis išgyvenusiems vaikams, stiprinti jų savigarbą, inicijuoti teigiamą pokytį jų gyvenimuose.

Seminaras įgyvendintas iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“.