Katalikiškų vaikų dienos centrų susitikimas Palemone: esame pastiprinimas vieni kitiems

Birželio 29 d. Kauno arkivyskupijos Caritas kvietė katalikiškų vaikų dienos centrų kolegas į susitikimą Palemone, seserų saleziečių kieme. 
Susitikime dalyvavo 10 atstovų iš Karmelitų, Rumšiškių, Palemono, Senamiesčio, Šančių vaikų dienos centrų ir Kauno ark. Caritas administracijos darbuotojai. Šio priešpiečio metu susirinkusieji papasakojo, kuo gyvena vaikų dienos centrai, pasidalino įspūdžiais apie įvykusius seminarus su dr. T. N. Liobikiene, planavo naujo sezono bendros veiklos kryptis.

Susitikime buvo nutarta suburti darbo grupę dėl 2022 metų vasaros stovyklos dienos centrų vaikams organizavimo, kuri aptartų galimas stovyklos formas ir efektyvų turimų resursų panaudojimą. Taip pat aptartos idėjos organizuoti darbo su paaugliais metodikos bei patyriminius mokymus, kviesti specialistus, kurie kokybiškai ir vertybiškai aptartų su vaikais vaisingumo temą, pristatytas pasiūlymas išklausyti šia tema tėvams skirtą paskaitą. Dienos centrams buvo pristatyta Kauno ark. Caritas pagalbos galimybė priimant tarptautinius ir vietinius savanorius.

Susirinkusieji išreiškė norą prasmingai ir neformaliai kartu praleisti laiką, vykti į piligrimines išvykas, rekolekcijas.

Šio susitikimo metu atpažinome, jog draugystė ir bendradarbiavimas tarp vaikų dienos centrų, savitarpio pagalba ir pastiprinimas labai svarbūs augant ir siekiant bendro tikslo – padėti vaikams jų vaikystės iššūkiuose.

Dėkojame salezietei ses. Irutei už svetingą priėmimą ir džiaugiamės, kad
Palemono vaikų dienos centro vartai visada atviri atvykstantiems.