Seminaras apie socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją: svarbus lydinčiojo vaidmuo

Birželio 12 d. Kauno arkivyskupijos Caritas organizavo mokymus, skirtus projekto „PRIIMK: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką“ darbuotojams. Mokymų tema – „Atskirties grupių specifika ir teikiančiųjų pagalbą palaikymas”. Šiuos mokymus vedė Kauno Arkos bendruomenės vadovas, Vytauto Didžiojo universiteto lektorius Gedas Malinauskas.

Pirmoje mokymų dalyje kalbėjomės apie asmenis, išgyvenančius sunkumus, aptarėme atskiras grupes, kurios patiria socialinę atskirtį bei analizavome projekto darbuotojų išskirtus atvejus.
Antroje mokymų dalyje dalyvavo „Arkos“ bendruomenėje gyvenanti Erika, kuri pasidalino savo gyvenimo istorija bei patirtais išgyvenimais ir kliūtimis, su kuriomis susiduria neįgalus žmogus. Erika papasakojo visiems, kaip pasikeitė jos gyvenimas, tapus „Arkos“ bendruomenės dalimi. Dirbantys asistentai padėjo Erikai atrasti save, atsiskleisti bei realizuoti savo gabumus socialinėse dirbtuvėse Kauno Arkos gaminiai, kuriose Erika visus stebina keramikos dirbiniais.

Šie mokymai mums visiems dalyvavusiems padėjo suprasti, kokia yra svarbi lydinčio žmogaus įtaka, padedant socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis visuomenėje.

Projektas „PRIIMK: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projekto nr: 08.3.1-ESFA-K-413-01-0051.