Maldoje su arkivyskupu – Caritas centrų lankytojai ir bendradarbiaiBirželio 9 d. , trečiadienį, arkivyskupas kvietė savo pagalbininkus karitatyvinės misijos srityje į bendrą maldą arkikatedroje. Šis vakaras buvo skirtas sielovados bendradarbiams, kurie karitatyvine meile ir globa pasitarnauja žmonėms, visų socialinių organizacijų darbuotojams, savanoriams ir tiems, kurie šiandien patiria įvairiausią nepriteklių – nuo fizinio iki dvasinio.

Maldos vakaras arkikatedroje prasidėjo 17 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Šioje valandėlėje buvo meldžiamasi už įvairių sričių darbuotojus, kurie yra arti sudėtingų žmonių situacijų ir deda pastangas, kad žmogaus situacija keistųsi, už gailestingumo darbų tarnystes Bažnyčios bendruomenėje bei įvairiomis Kauno arkivyskupijos Caritas darbuotojų, savanorių ir centrų lankytojų intencijomis. Drauge su arkivyskupu meldėmės giedodami Švč. Jėzaus Širdies litaniją.

18 val. šv. Mišiose dalyvavo Caritas benamystę išgyvenančiųjų dienos centro ir Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro lankytojai, Lietuvos Caritas ir Kauno arkivyskupijos Caritas darbuotojai ir savanoriai.
Ganytojas homilijos metu pasidalino mintimi, jog Caritas gailestingumo tarnystė yra tokia pat svarbi kaip Žodžio skelbimas, tai tarsi plaučiai, kuriais kvėpuojame: girdėdami Žodį turime ir tarnauti ten, kur esame reikalingi.

Dėkojame Mišiose giedojusiems mišraus jaunimo choro EXAUDI giesmininkams ir choro vadovei Vitai Liaudanskaitei-Vaitkevičienei, skaitovams – Caritas Benamystę išgyvenančiųjų dienos centro darbuotojams Antanui ir Ernestai, Caritas Epilepsijos psichosocialinio centro darbuotojoms Akvilei ir Gabrielei bei visiems, kurie meldėsi drauge.