Kauno I dekanato kunigų konferencija aptarė karitatyvinės veiklos atnaujinimo galimybes miesto parapijose

Birželio 2 dieną nuotoliniu būdu vykusioje Kauno I dekanato kunigų konferencijoje dalytasi mintimis apie Carito tapatybę šiandien ir kaip atnaujinti karitatyvinę veiklą parapijose. Savo įžvalgomis iš susitikimų su parapijų klebonais dalijosi Kauno arkivyskupijos Carito direktorius Arūnas Kučikas ir direktoriaus pavaduotoja Milita Žičkutė-Lindžienė.

Bendra malda nuotolinę konferenciją pradėjo Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius.

Kauno arkivyskupijos Carito direktorius Arūnas Kučikas padėkojo  susirinkusiems už bendrystę. Pasak jo, šio susitikimo tikslas – pasidalyti įžvalgomis ir tendencijomis, kurios išryškėjo kalbantis su Kauno I dekanato parapijų klebonais. Siekta išsiaiškinti, kaip atnaujinti veiklą, ką naujo šiuolaikiniam žmogui pasakyti apie Carito veiklą ir misiją. Apie artimo meilę visada reikia mąstyti, nes situacija politinėje ir socialinėje srityje nuolat kinta, ir Caritas turi nuolat atsinaujinti. Šiuo metu Kauno arkivyskupijoje, pasak A. Kučiko, iš naujo formuojama ir apmąstoma Carito linija: labai svarbus būtų požiūris į dekanatų Carito darbuotojus; iš naujo atrandamas žvilgsnis į Kauno miesto parapijas.

Milita Žičkutė-Lindžienė paminėjo, kad buvo organizuoti susitikimai su didžiąja dalimi Kauno miesto parapijų klebonų. Ne visus spėta aplankyti. Tačiau pokalbiuose išryškėjo skirtingos patirtys, požiūriai, veiklos kryptys konkrečioje parapijose, idėjos. Pasak M. Žičkutės-Lindžienės, atsiskleidė grįžtamojo ryšio svarba.

Vėliau prelegentai pristatė arkivyskupijos Carito veiklą. Labai svarbu šioje veikloje stiprinti katalikiškąją tapatybę. Bendraujant su parapijų klebonais, išryškėjo keletas svarbių temų. Kaip viena didžiausių problemų daugelyje parapijų, kurią nurodė klebonai, tai drabužių dalijimo klausimas. Ar tai reikalinga, kaip efektyviau tą atlikti? Konstatuota, kad šiai problemai spręsti reikia drąsos ir iniciatyvumo. Kita svarbi tema, išryškėjusi pokalbiuose su klebonais, – karitatyvinės veiklos samprata ir jos atnaujinimas. Veiklos sėkmė labai priklauso nuo to, kaip žinia komunikuojama. Buvo pasidalyta mintimis ir apie perspektyvas, į ką reikėtų kreipti dėmesį. Pokalbiuose su klebonais išryškėjo išklausymo tarnystės, galimybės susirinkti ir kartu švęsti bendrystę konkrečioje vietoje ar parapijoje įrengtoje kavinukėje, kompiuterinio raštingumo mokymo, pagalbos elektroniniu būdu tvarkant reikalus svarba. Tai naujosios karitatyvinės veiklos formos. Pasak prelegentų, labai svarbus ir vienišumo mažinimas skatinant kartų bendradarbiavimą, senolių lankymą ir netgi „įsisenelinimą“.

Konferencijos pabaigoje akcentuota, kad galimybių ir potencialo atnaujinti karitatyvinę veiklą tikrai yra. Netolimoje ateityje bus tęsiami pokalbiai su kitų Kauno miesto parapijų klebonais, rektoriais, kunigais, planuojama sudaryti darbo grupeles karitatyvinės veiklos strategijoms aptarti ir vystyti.

Kunigas Nerijus Pipiras