Vaikų dienos centrų darbuotojų seminaras: Kaip kalbėti lytiškumo tema su vaikais

Gegužės 25 d. Kauno arkivyskupijos Caritas organizavo trijų valandų trukmės seminarą tema „Kaip kalbėti su vaikais lytiškumo temomis?“. Nuotoliniame seminare dalyvavo 25 Kauno arkivyskupijos, Panevėžio ir Vilkaviškio vyskupijų katalikiškų vaikų dienos centrų darbuotojai, seminarą vedė dr. Teresė Nijolė Liobikienė.

Vaikų dienos centrų darbuotojai kėlė klausimą, kaip reikėtų reaguoti, kai vaikai dienos centre rodo seksualizuotą elgesį. Pirmoje seminaro dalyje lektorė dalinosi, koks yra normalus ir natūralus vaikų elgesys ir koks turėtų būti atitinkamas suaugusiųjų atsiliepimas į jį. Akcentuota lytinio auklėjimo, pagarbos sau ir kitam asmeniui svarba.

Antroje dalyje buvo aptariami specifiniai atvejai: kaip atpažinti požymius, kad vaikas galimai yra patyręs seksualinį išnaudojimą arba smurtą, ir kaip į tai atliepti, kaip reaguoti, kai vaikai ar paaugliai patiria lyties tapatybės krizę ir pan. Atkreiptas dėmesys, kaip svarbu užmegzti nuoširdų santykį su vaiku, jį išklausyti, parodyti jam priėmimą, kuris stiprintų jo savigarbą ir pasitikėjimą suaugusiu asmeniu.

Susitikimas įgyvendinamas iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“.