Mokymai Caritas bendradarbiams: (at)pažinti, suprasti, pakviesti, perduoti

Metų pabaigoje užderėjo Caritas bendradarbių ir savanorių tobulinimui skirtų renginių, žinoma, kaip jau tampa įprasta, virtualiu būdu.

Lapkričio 27 d. įvyko kūrybinė mokymosi sesija „Kaip atkurti ir palaikyti vienatvės paliestų žmonių ryšį su bendruomene: problemos, sprendimai, veiksmai. Savanorius telkianti veikla“.

Tokių mokymų organizavimas – tai siekis atsiliepti į Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo raginimą pasipriešinti vienišumui, kaip naujai ir vis labiau plintančiai skurdo formai. „Popiežiaus Pranciškaus minčių įkvėpti ir mes Lietuvoje atnaujinkime savo parapijų artimo meilės tarnystes, sutelkę žvilgsnį į vieną skaudžiausių šiuolaikinių visuomenių skurdo formų – vienatvę. Vienatvės paliestų žmonių ryšio su bendruomene atkūrimas ir palaikymas tegul tampa mūsų bendruomenių karitatyvinės misijos pagrindine užduotimi, kurios negalime deleguoti kitiems“ – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Dr. Neringos Kurapkaitienės palydimi mokymų dalyviai aptarė vienišumo fenomeną ir paliečiamų žmonių grupes (ne tik vyresnio amžiaus asmenis), įsivardino parapijų bendruomenių lygmenyje veikiančias pastoracines grupes ir iniciatyvas, kurios vienaip ar kitaip susiduria su vienišumą patiriančiais žmonėmis. Kitų metų pradžioje planuojamoje mokymų antroje dalyje bus aptariamos dabar vykdomos vienišumą mažinančios veiklos ir ieškoma, ką galėtų daryti ir kaip veikti Caritas savanoriai.

Gruodžio 4 d. Caritas bendradarbiai dalyvavo mokymuose tema „Pagrindiniai komunikacijos įrankiai organizacijos įvaizdžio stiprinimui“. Popiežius Pranciškus sako: „Žmogus yra pasakojanti būtybė“; jis pasakoja istorijas, kuriomis „apsivelka“. Lektoriai Ieva Urbonaitė (žiniasklaidos portalo 15min.lt turinio rinkodaros žurnalistė) ir Aleksandras Valentas (naujienų agentūros ELTA redaktorius) dalinosi įžvalgomis ir patirtimi kaip viešinti ir skleisti organizacijai svarbią žinią, kaip kviesti žmones prisidėti prie Caritas veiklos, kaip tinkamai suformuoti ir perduoti pagrindinę žinią, kada ją geriausia viešinti ir dar daugiau.


Nuoširdžiai dėkojame mokymų lektoriams už skirtą laiką bei galimybę mokintis kartu.

Mokymai įgyvendinami iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas” kartu su Lietuvos Caritas.