Kauno arkivyskupijos Caritas teikia pagalbą darbo neturintiems žmonėms sugrįžti į darbo rinką

Jeigu pažįstate Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Raseinių ir Jonavos dekanatų teritorijose gyvenančių žmonių, kurie:

  • nedrįsta ieškoti darbo,
  • norėtų pradėti dirbti, bet nežino nuo ko pradėti,
  • stokoja motyvacijos ieškoti darbo ar pradėti mokytis,

rekomenduokite jiems kreiptis į Kauno arkivyskupijos Caritas projekto „Priimk“ koordinatorę telefonu
+ 370 (37) 20 54 27 arba el. paštu caritas.priimk@gmail.com

——————————————————————————–

Š. m. rugsėjo mėn. 24 d. Kėdainių dekanato centre vyko projekto „PRIIMK: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką“ darbuotojų susitikimas. Projektą, skirtą padėti sunkumų kamuojamiems ir darbo neturintiems žmonėms sugrįžti į darbo rinką, kartu su Lietuvos Caritu įgyvendina Kauno arkivyskupijos Caritas. Įgyvendinant projektą Kauno mieste, rajone ir Kėdainių, Raseinių bei Jonavos dekanatų centruose veikia penkios specialistų komandos, sudarytos iš socialinių darbuotojų, užimtumo specialistų ir psichologų. Šie komandoje bendradarbiaujantys specialistai rūpinasi darbo neturinčių žmonių motyvavimu, teikia pagalbą sprendžiant asmeninius sunkumus, nukreipia ir palydi juos į įvairias socialines bei sveikatos įstaigas, padeda susipažinti su konkrečios savivaldybės teritorijoje esančiais darbo pasiūlymais, pasirengti savo gyvenimo aprašymą ir pretenduoti į konkrečią darbo vietą. Esant poreikiui, dirbti pradėjęs projekto dalyvis dar kurį laiką gali gauti psichologo konsultacijas, socialinį palydėjimą, kad ištikus pirmiems sunkumams neprarastų taip nelengvai gautos darbo vietos.

Susirinkime Kėdainiuose dalyvavo visų komandų darbuotojai, nors kai kurie, pvz., raseiniečiai dėl pablogėjusios su Covid – 19 susijusios situacijos, negalėjo atvykti ir jungėsi į pokalbį nuotoliniu būdu. Projekto vadovai Deimantė Bukeikaitė, Jolanta Belskienė ir Arūnas Kučikas su dalyviais aptarė projekto rezultatus, su finansuojančia institucija suderintus projekto veiklų pakeitimus, svarstė iškylančius klausimus, dalinosi patirtimi. Buvo akcentuota, kad per praėjusį daugiau nei dvejų metų projekto įgyvendinimo laikotarpį pagalba ieškant darbo suteikta 90 asmenų, iš kurių 32 asmenims pavyko įsidarbinti. Per visą numatytą projekto trukmę  (4 metus) pagalbą integruojantis į darbo rinką turėtų gauti 160 asmenų.

Susitikimo pabaigoje Kauno arkivyskupijos Caritas vadovas Arūnas Kučikas padėkojo projekto vadovams ir darbuotojams už rūpestingą darbą ir išreiškė viltį, kad projekto „Priimk“ metu sustiprėjusios dekanatų komandos bus pajėgios ir ateityje įsitraukti į profesionalaus socialinio darbo reikalaujančius socialinės integracijos projektus. Tai būtų didelis, tačiau įveikiamas iššūkis Kauno arkivyskupijos dekanatų Caritas veiklai.

Projektas „PRIIMK: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projekto nr: 08.3.1-ESFA-K-413-01-0051.