Savanorystės stiprinimo mokymai Jurbarko dekanate

Rugsėjo 19 d. Jurbarke, Švč. Trejybės parapijoje, vyko mokymai, skirti sustiprinti savanorystę teikiant pagalbą vargstantiems (sustiprinti savanorių ir bendradarbių tinklą) Kauno arkivyskupijos Jurbarko dekanate. Šiuose mokymuose dalyvavo 17 žmonių iš Jurbarko, Eržvilko, Vertimų, Seredžiaus parapijų Caritas komandų, atstovės iš dekanato jaunimo, katechetikos centrų ir kt.

Mokymų dalyviai dirbdami grupėse atpažino ir įvardino stiprybes, silpnybes ir galimybes teikiant pagalbą vargstantiems savame regione, turėjo galimybę išgirsti vieni kitus bendrame rate ir kartu ieškoti galimų sprendimų ir naujų idėjų. Kauno arkivyskupijos Caritas vadovas Arūnas Kučikas atkreipė dėmesį, jog Caritas tarnystėje vykdant įvairias veiklas svarbu išlaikyti pagarbią laikyseną pagalbos reikalingų asmenų atžvilgiu.

Antroje mokymų dalyje buvo dalijamasi patirtimi organizuojant ir teikiant pagalbą pandemijos metu. Jurbarko dekanato parapijos minėtoje situacijoje veikė skirtingai: vienur karitiečiai bendradarbiavo su vietos valdžios ir kitų organizacijų savanoriais, kitur savarankiškai lankė vienišus senolius ar padėjo jiems kontaktuoti su sveikatos priežiūros ir socialinėmis įstaigomis, dar kitur teikė pagalbą socialiai silpnesnių ir nuo gyvenamųjų vietovių nutolusių šeimų vaikams. Svarstant įgytą patirtį išryškėjo poreikis į pagalbos teikimą įtraukti platesnį ratą savanorių, ypač jaunesnio amžiaus.

Mokymus vedė savanoriškos veiklos ekspertė, ilgametę praktinę patirtį turinti lektorė dr. Neringa Kurapkaitienė.

Mokymai organizuoti įgyvendinant Lietuvos Caritas ir Kauno arkivyskupijos Caritas vykdomą projektą, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.