Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas susitikime su arkivyskupijos Caritas bendradarbiais: pagrindinis dėmesys – gailestingumo tarnystės stiprinimui parapijų bendruomenėse

Pirmadienį, rugpjūčio 31 d., Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas apsilankė Kauno arkivyskupijos Caritas biure ir susitiko su Caritas bendradarbiais. Šiltame pokalbyje Kauno ark. Caritas komandos nariai (administracijos ir programų darbuotojai) trumpai pristatė savo veiklas, patirtis ir kylančius iššūkius, atsakė į arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pastebėjimus ir klausimus.

Trumpai aptarus arkivyskupijos Caritas programų, tokių kaip Vaiko gerovės instituto, Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro, Benamystę išgyvenančiųjų ir nuteistųjų integracijos, Užsieniečių integracijos centro, Senamiesčio vaikų dienos centro aktualijas, išsamiau diskutuota apie bendruomeninio Caritas klausimus, t.y. karitatyvinės veiklos dekanatuose ir parapijose padėtį.

Apibendrindamas susitikimą arkivyskupas Kęstutis Kėvalas padėkojo Kauno ark. Caritas komandai už pasidalinimą patirtimi ir atsidavimą Bažnyčios tarnystei vargstančiųjų labui. Ganytojas sakė šiuo metu dar susipažįstąs su arkivyskupijos pastoracinės veiklos sričių aktualijomis ir iššūkiais, tačiau jau išreiškė rūpestį gailestingumo tarnystės stiprinimu parapijų bendruomenėse. Arkivyskupas minėjo ketinąs šią temą aptarti susitikimuose su arkivyskupijos kunigais ir dekanais, paprašė Caritas bendradarbių įžvalgų ir pasiūlymų.

Susitikime taip pat dalyvavo Kaune reziduojančio Lietuvos Caritas komandos nariai, nes arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kuruoja Lietuvos Caritas veiklą nacionaliniame Lietuvos vyskupų konferencijos lygmenyje.