Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapija paminėjo Caritas 30 – metį

Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija Caritas jubiliejinę šventę atidarė jaunieji atlikėjai Viltė ir Oskaras nuostabiu Giulio Caccini kūriniu „Ave Maria“.  Šventę pradėjo  popiežiaus Pranciškaus žodžiais, kuriais Šventasis Tėvas kreipėsi į Romoje vykusios Caritas internacionalinės konfederacijos generalinės asamblėjos dalyvius:

„Caritas savo misiją vykdo Bažnyčioje, dėl to, pirmiausia paklauskime, ką mums reiškia „artimo meilė“? 

Artimo meilės darbai – tai ne kitiems žmonėms suteikiamos paslaugos ir ne išmalda, duodama tik sąžinei nuraminti. Niekada neturime užmiršti, kad meilės šaltinis yra pats Dievas, kad meilė – tai švelnus Dievo glėbys, tai gerumas, su kuriuo mūsų Tėvas apkabina kenčiančiuosius ir atstumtuosius“.

Šventėje dalyvavo garbingi svečiai, kurie maloniai sutiko pasidalinti ir mintimis, tai Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas  ir ilgametė arkivyskupijos Caritas tarnystėje besidarbuojanti, šiuo metu Kauno I dekanato Caritas reikalų vedėja Onutė Virbašiūtė.

Šventėje taip pat dalyvavo parapijos klebonas kunigas Dainius Lukonaitis ir Caritas reikalų vedėja Elena Antanavičienė, kuri pasidalino rūpesčiais, o ypač pasidžiaugė tarnystėje noriai dalyvaujančiais savanoriais, kurie nuolat skleidžia džiaugsmą. Kartais pakanka tik lašo gėrio, kad pasaulis imtų keistis. Meilė – tai vienintelis turtas, kuris auga tada, kai juo pasidalijama. O savanoriai, tai tie, kurie moka dalintis meile. Dėkojo remėjams, be kurių materialinės paramos sunku būtų išsiversti.

Pabaigoje Caritas bendradarbiai ir savanoriai buvo apdovanoti padėkos raštais ir dovanėlėmis. Šventę vainikavo agapė ir jaunųjų atlikėjų muzikavimas, skambėjo Johann Sebastian Bach, Gounod „Ave Maria“, Offenbach „Barcarolle“ ir Jevgenij Doga valsas iš k/f  „Mano mielas ir švelnus žvėreli“.