Kėdainių Šv. Juozapo parapijos Caritas savanoriai prisijungė prie popiežiaus Pranciškaus paskelbto ypatingojo misijų mėnesio

2019 – ųjų spalį popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią išgyventi ypatingą misionierystės laiką. Jis yra skirtas paminėti popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum illud šimtmetį. Šio mėnesio šventiškas minėjimas pirmiausia padeda mums naujai atrasti mūsų tikėjimo į Jėzų Kristų misijinę prasmę – tikėjimo, dovanai gauto Krikšto sakramentu. Dovanai gavome šią dovaną, dovanai ja dalijamės (plg. Mt 10, 8), neišskirdami nė vieno.

Šia proga Kėdainių Šv. Juozapo parapijos Caritas savanoriai spalio 5 dieną sugalvojo įvykdyti savo pirmąją misiją – sutvarkyti Paberžės apleistus kapelius bei sugriebti nukritusius nuo medžių lapus Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios šventoriuje. Šią misiją įvykdyti pavyko puikiai bei ji išmokė mus sėkmingai siekti užsibrėžtų tikslų ir  būti vieningais. 

Taip pat parapijos Caritas savanoriai ne tik išgyveno susitikimo misiją, bet ir atliko gailestingumo darbą sielai – meldėsi už gyvus ir mirusius.

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos Caritas savanorė Eglė Arkadijevaitė